Contact

Bezoekadres en contactgegevens

Raadsgriffie gemeente Groningen

Bezoekadres: Kreupelstraat 1
                          9712 HW Groningen

Postadres:      Postbus 30026

                          9700 RM  Groningen

e-mail: griffie@groningen.nl

Tel: 14 050 (verkort telefoonnummer)