Bart Hekkema

Algemeen

Nevenfuncties

  • Werkzaam in het team Gebiedsregie bij de gemeente Midden-Groningen (bezoldigd)
  • Algemeen bestuurslid Partij voor de Dieren Groningen (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Partij voor de Dieren
  • Actieve functie Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Raadslid, Klankbordgroep Omgevingswet
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens