Benni Leemhuis

Algemeen

“Een gezonde stad betekent meer ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer.”


Benni (49) is raadslid en historicus. Hij woont in de Korrewegwijk.


Stadjer met Zwitserse roots: Benni is een geboren en getogen Stadjer maar met een internationale blik: zo heeft hij in zijn jeugd vier jaar in Egypte gewoond en is zijn moeder Zwitserse. Benni ging naar school in Haren (Maartenscollege) en studeerde daarna Geschiedenis aan de RUG. Hij spreekt naast Nederlands ook Engels, Frans, Duits, Zwitserduits en een beetje Arabisch. Benni bekleedde diverse functies binnen de universitaire politiek, was secretaris Stichting stedenband Groningen-San Carlos, heeft gewerkt voor gemeente Groningen en als leraar geschiedenis.
Benni heeft al twee periodes in de raad achter de rug, onder andere als fractievoorzittern vice-fractievoorzitter.

Waar Benni voor staat
Een gezonde stad: een groene gemeente met schone lucht en meer ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer. Dat betekent minder autoverkeer en meer fietsparkeerplaatsen. Autoverkeer tussen de wijken zou zoveel mogelijk via de ringweg moeten plaatsvinden. Door de stad in sectoren te verdelen, ontstaat ruimte voor fietsers en voetgangers. Met een dergelijk verkeerscirculatieplan 2.0 wordt het autoverkeer dat de stad ingaat, beperkt.
Op dit moment is de luchtkwaliteit in Groningen nog relatief goed, maar met name rond grote verkeersaders voldoet de lucht niet aan de normen van de wereldgezondheidsorganisatie. Daarom zou er binnen de ringweg naast het verkeerscirculatieplan ook een milieuzone moeten worden ingesteld om de meest vervuilende voertuigen te kunnen weren.
Ook moet er flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer. Een tramverbinding kan de stad in zijn geheel goed bereikbaar houden met het OV, door het hoofdstation te verbinden met bijvoorbeeld Zernike, het UMCG en de P+R terreinen. Ook moet er worden ingezet op een snellere spoorverbinding naar Leeuwarden en hogesnelheidslijnen naar de Randstad en naar Bremen en verder naar Hamburg en Berlijn.


Wetenswaardigheden
Benni gaat graag per trein op vakantie in Europa. Hij houdt van koken, stripboeken lezen en van fietsen met mooi weer. Volgens Benni is niet alle na-oorlogse architectuur lelijk.
Benni woont al vele decennia in de Korrewegwijk. Hij is getrouwd en heeft twee zoons van 6 en 4. Uiteraard heeft hij een bakfiets.
Binnen de fractie is Benni eerste aanspreekpunt voor de Korrewegwijk, de Indische buurt en de Hoogte

Portefeuilles

Verkeer en Vervoer

•    Fiets, openbaar vervoer, stadsdistributie etc.
•    Stationsgebied
•    Binnenstad
•    Inrichting openbare ruimte

Nevenfuncties

Nevenfuncties

  • Secretaris moestuinvereniging De Hamriktuin (onbezoldigd)
  • Algemeen bestuurslid stichting Monument en Materiaal (onbezoldigd)
  • Penningmeester stichting Fred Leemhuis (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, GroenLinks
  • Actief sinds 22 mei 2024 Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
  • Actief sinds 22 mei 2024 Raadslid, Leden stuurgroep revitalisering Stadhuis
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens