Evelien Bernabela

Algemeen

Nevenfuncties

  • Grafisch ontwerper
  • VOIC algemeen bestuur
  • PR Commissie Galerie Forma Aktua

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Partij voor het Noorden
  • Actieve functie Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Raadslid, Klankbordgroep Omgevingswet
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens