Jan Visser

Woordvoerder Bekijk pagina

Algemeen

Jan, geboren in Friesland, getogen in Den Haag, groeit politiek op in de jaren zeventig, als hij gaat studeren in Groningen. Kraakbeweging en derde wereld beweging, PSP en het destijds activistische Vera, bepalen grotendeels zijn linkse drive evenals zijn afkomst uit een klassiek PvdA-gezin. Tegelijkertijd actief in de muziek, zijn tweede leven. Twee studerende dochters; (beleids-)ambtenaar in diverse functies sinds 1997 bij de gemeenten Groningen en Ten Boer. Eerste gekozen voorzitter van de afdeling GroenLinks Groningen(-stad), later i.v.m. ambtenaarschap op de achtergrond actief. Jarenlang voorzitter van de ondernemingsraad van de gemeente. Penningmeester van het Groninger Mozart Ensemble. Sinds kort gepensioneerd en raadslid voor GroenLinks Groningen.
Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit zijn centrale begrippen die Jan heeft vastgehouden. Solidariteit niet alleen met hen die minder kansen hebben, maar ook de toekomstige generaties. Groene politiek is geen willekeurig standpunt, maar onvermijdelijk. Ook daarbij gaat het om een rechtvaardige invulling. Armoede is een wezenlijk vraagstuk in onze gemeente: hoe zorgen we ervoor dat ook deze groep kan participeren in b.v. de energietransitie? Groningen is een bruisende gemeente met een grote rijkdom aan cultuur, landschappen en vitale kernen. Een ongedeelde gemeente betekent participatie voor iedereen; door voorzieningen uit te breiden in kleine kernen, te mengbouwen in eenzijdig samengestelde wijken, door het armoedebeleid welhaast grenzeloos te versterken. Tweedeling is geen abstract begrip maar gaat over concrete mensen. Een ongedeelde gemeente heeft behoefte aan een linkse koers!
Jan zit zomers zoveel mogelijk op het water om te zeilen. Speelt klarinet bij 3 ensembles en slaat de maat bij twee kleine koortjes. Luiert overigens graag bij series als Game of Thrones of Homeland. Kookt graag. Erfde van een overleden vriendin een diesel, die zo snel mogelijk door een milieuzone de toegang tot de binnenstad moet worden ontzegd.

Nevenfuncties

Nevenfuncties

  • Penningmeester Groninger Mozart Ensemble (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Woordvoerder, GroenLinks
  • Actieve functie Raadslid, Begeleidingscommissie Aardbevingdossier
  • Actieve functie Voorzitter, Voorzitter

2024

  • Onbekend - 26 apr. 2024 Raadslid, GroenLinks
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens