René Staijen

Naam: René Staijen

Woordvoerder Actief sinds 28 sep. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

 

Nadat ik mij jaren lang heb ingezet voor de bevolking van Ten Boer, waarvan de laatste 11 jaar als fractievoorzitter in de gemeenteraad, voel ik mij nu thuis bij de Stadspartij. Het is een betrokken en onafhankelijke partij die, zonder invloeden van landelijke-, politieke- of kerkelijke instellingen, zich inzet voor de belangen van alle mensen in de gemeente.

De grote groei van lokale partijen in de laatste jaren geeft duidelijk aan dat mensen de dicht bij huis problemen snel opgelost willen hebben. Nog steeds zijn de grootste dagelijkse ergernissen van de burger vlak bij huis in wijk of dorp te vinden. Overlast, veiligheid , leefbaarheid en voorzieningen zijn allemaal zaken die hier spelen, bij onszelf en bij onze buren.

Lokale democratie is volgens mij dat mensen zelf kunnen meebeslissen over de dingen in hun eigen wijk of dorp.

De burger moet steeds meer betalen en krijgt er steeds minder voor terug.

Teveel geld gaat naar politieke hobby’s en prestige projecten.

 

Ik wil mij inzetten voor het behoud van de leefbaarheid en veiligheid van alle mensen in de nieuwe gemeente Groningen. Mijn speciale aandacht zal gaan naar de integratie van de nieuwe buitengebieden en dorpen en het uitvoeren van de bij de herindeling gemaakte afspraken. Verder wil ik mij vooral bezig houden met de aardbeving  problematiek daar gaat alles nog steeds veel te traag en te bureaucratisch.

 

Mijn portefeuilles en vakgebieden binnen de fractie van de Stadspartij.

Verkeer & Vervoer

Milieu , Duurzaamheid & Energie

 

extra aandacht voor:

Buitengebied en dorpen

Aardbeving problematiek

Nevenfuncties

 

      

 

Adviseur "Flinterholdings"  (short sea scheepvaart)            onbezoldigd

Lid dagelijks bestuur Politieke Vereniging "Stadspartij"      onbezoldigd

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 28 sep. 2022 Woordvoerder, Stadspartij 100% voor Groningen
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens