Rik Heiner

Naam: Rik Heiner

Raadslid, VVD
Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
rik.heiner@raadgroningen.nl

Algemeen

Mijn naam is Rik Heiner, geboren en getogen in Drenthe en in 2016 verhuisd naar Groningen voor mijn studie Built Environment. In april 2022 heb ik mijn studie afgerond en in september ga ik beginnen aan de master Architectuur.

De gemeenteraad moet wat mij betreft praktisch uitvoerbare beslissingen nemen die werken voor alle inwoners van onze gemeente. Van ommelander, stadjer tot student, daar wil ik mij hard voor maken. Ik vind het dan ook heel belangrijk om met zoveel mogelijk mensen uit de gemeente in gesprek te zijn en te blijven. Binnen de portefeuilles ruimtelijke ordening, verkeer, sport, duurzaamheid en energie denk ik goed mijn ei kwijt te kunnen. Mijn kennis op het gebied van bouwen, duurzaamheid en infrastructuur komen hier goed bij van pas. Groningen roept om liberale oplossingen voor eigentijdse problemen bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en werkgelegenheid. Wat mij betreft moet bijvoorbeeld de gemeente niet bepalen of een gebouw mooi is, maar moeten we dat overlaten aan onze inwoners. Een van de grootste uitdagingen voor de komende vier jaar is het bouwen van voldoende woningen, ik ben dan ook erg blij dat ik mij daar mee mag bezighouden.

Mochten er ooit tips, vragen, of op- of aanmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag via rik.heiner@raadgroningen.nl !

 

 

Nevenfuncties

  • Master Architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Groningen

  • Algemeen medewerker van 12WAT Architecten in Assen

  • Voorzitter van de kascommissie van de landelijke JOVD

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, VVD
  • Actieve functie Gemeenteraadslid, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens