Raad beslist over plannen Stadshavens

Gepubliceerd op: 07 mei 2024 13:05

foto stadshavens boot

De gemeenteraad van Groningen neemt komende woensdag 15 mei een besluit over de plannen voor de nieuwe wijk Stadshavens. Deze nieuwe wijk rond het Eemskanaal, tussen het Damsterdiep en de Sontweg, moet volgens het college van B&W bijdragen aan de groei van Groningen en de toenemende vraag aan woonruimte.

De gemeente is al jaren bezig met plannen maken voor het gebied Stadshavens. Dat moet een groene, stedelijke wijk worden met in totaal 3.300 woningen, 33.000 m² commerciële en maatschappelijke bedrijfsruimte, en een Havenpark. Om plaats te maken voor de nieuwbouw verdwijnt het bedrijven- en industrieterrein langs het Eemskanaal en het Betonbos.

Omgevingsplan

Om de Stadshavens-plannen te kunnen uitvoeren moet de gemeenteraad instemmen met wijziging van het zogeheten omgevingsplan voor het Stadshavens-gebied. Daar heeft het college van B&W het raadsvoorstel 'Gewijzigde vaststelling wijzigingsbesluit Omgevingsplan 1 gemeente Groningen (Stadshavens)' voor gemaakt.

Stemt de raad hier woensdag mee in, dan kan de gemeente met samenwerkingspartners de plannen voor de verschillende deelgebieden van deze nieuwe woonwijk gaan uitwerken. In de voorbereiding op een besluit over Stadshavens heeft de raad een aparte inspreeksessie voor bewoners en bewonersorganisaties gehouden. Daar kwam veel kritiek over het participatieproces naar boven.

Verschillende raadsfracties zullen moties indienen over Stadshavens, onder meer over Betonbos. Het debat zal dan over die moties gaan. Niet meer over de inhoud van het raadsvoorstel; daar heeft de raad 24 april al uitgebreid over gedebatteerd.

foto budo sport

Sportaccommodaties

Verder neemt de raad een besluit over de ambities over de gemeentelijke sportaccommodaties. Die staan opgeschreven in het 'Ambitiedocument (door)ontwikkeling sportvoorzieningen 2037'. Dat is er iets moet gebeuren, staat volgens B&W vast. Het aantal Groningers neemt toe, dus ook de vraag naar sport- en beweegvoorzieningen waarvan de binnensportcomplexen verouderd zijn (gemiddeld 37 jaar oud).

Extra ijsvloer

B&W willen onder meer extra buitensportvoorzieningen; er is vooral behoefte aan extra hockey- en tennisvoorzieningen. Verder zet het college in op 2 extra sporthallen en 1 extra sportzaal, minimaal 4 25-meter zwembanen erbij en een extra ijsvloer van 30x06 meter. Sommige wensen zouden bij de nieuwbouw van sportcentrum Kardinge een plek kunnen krijgen. En er moet ook worden verduurzaamd.

Oosterpoort

Al deze sportambities gaan gepaard met een "forse investeringsopgave", zeggen B&W. Oftewel: dit kost veel geld. Terwijl er meer grote projecten aankomen zoals de toekomst van Martiniplaza en de vervanging van de Oosterpoort en nog meer. Daarom horen deze sportambities bij de zogenoemde Strategische Investeringsagenda (SIA) van de gemeente Groningen waar veel projecten in staan en die niet allemaal gelijk uitgevoerd kunnen worden. B&W: "De opgaven variëren in omvang en zullen gefaseerd uitgevoerd moeten worden."

Als de raad voor het ambitiedocument stemt, gaat het college aan de slag met concrete plannen voor de Groningse sportvoorzieningen voor de komende 13 jaar. Ook rond dit onderwerp zijn verschillende moties aangekondigd door raadsfracties.

Statushouders

De gemeenteraad stemt over meer raadsvoorstellen, onder meer over de uitbreiding van Thuiszorg050 voor tijdelijke uitbreiding van de intake van statushouders voor inburgering en het Scholenplan 2024-2039 over onderwijshuisvesting.

foto voorlopig ontwerp geheugenpaviljoen

Geheugenpaviljoen

Verder komt hoogstwaarschijnlijk het onderwerp Geheugenpaviljoen Zuiderplantsoen aan de orde. Dat is een plan om een stukje van de Zuidelijke Ringweg als herinnering aan die ringweg te laten staan. Met een petitie (meer dan 1600 handtekeningen) en mails (meer dan 200) aan de raad hebben veel inwoners laten weten tegen het Geheugenpaviljoen te zijn. Inwoners hebben ook over het Geheugenpaviljoen ingesproken. Twee raadsfracties komen mogelijk met moties over dit onderwerp, over onder meer het opnieuw opstarten van het participatieproces waarbij er nog alles mogelijk is.

De gehele agenda van de raadsvergadering van 15 mei

De raadsvergadering in het stadhuis op de Grote Markt is vanaf de tribune van de raadzaal te volgen. Ook is de vergadering thuis via de livestream op deze website van de gemeenteraad te volgen. De vergadering begint om 16.30 uur.