Bewonersraadpleging Oosterhamrikzone over mobiliteitsvisie

Gepubliceerd op: 29 april 2021 22:25

foto oosterhamrikzone
Met de nieuwe mobiliteitsvisie 'Groningen Goed op Weg – Naar een leefbare, schone en gezonde stad' wil het college van B&W ruim baan maken voor fietsers en voetgangers en het autoverkeer tussen wijken ontmoedigen.

Tot 7 juni ligt de concept-mobiliteitsvisie ter inzage. Inwoners kunnen met een zogeheten zienswijze bij het college van B&W aangeven wat ze ervan vinden.

Ook de gemeenteraad buigt zich over de mobiliteitsplannen. De raad stemt later dit jaar over de mobiliteitsvisie van B&W. De plannen hebben gevolgen voor wijken, onder meer voor bewoners en omwonenden van de Oosterhamrikzone.

Bewonersalternatief

Voor de bewoners en omwonenden van de Oosterhamrikzone houdt de gemeenteraad op woensdag 12 mei een aparte bewonersraadpleging. Zij kunnen dan bij de gemeenteraad aangeven wat zij van de plannen vinden. Dan wordt ook het bewonersalternatief 'De Groene Oosterhamrikzone' gepresenteerd. Deze sessie wordt live uitgezonden op deze website van de gemeenteraad.

Voor de inwoners van andere wijken zoals Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk houdt de gemeenteraad op 19 mei een bewonersraadpleging. Voor meer informatie over deze raadplegingen: mail de Griffie van de gemeenteraad: griffie@groningen.nl.

Meer informatie over de mobiliteitsvisie