Burgerberaad over afval in beeld

Gepubliceerd op: 01 februari 2024 13:02

foto diftar ondergrondse containers

Een burgerberaad over afval komt nog voor de zomer aan de orde in de gemeenteraad. Het college maakt daarvoor een zogeheten uitgangspuntennotitie. Dat is aan de gemeenteraad toegezegd.

De uitgangspuntennotitie over een burgerberaad over afval is de uitkomst van de bespreking van twee moties over afval in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 31 januari. Die moties stonden op de agenda naar aanleiding van een brief van het college van B&W over de stand van zaken rond het gemeentelijke afvalbeleid.

Diftar

Oppositiepartijen D66, Partij van het Noorden en de VVD kwamen met een motie om diftar in te voeren. Dat is een manier van afval inzamelen waarbij je meer betaalt naarmate je meer en vaker afval aanbiedt. Het onderwerp diftar is vaker in de gemeenteraad van Groningen aan de orde geweest.

"De gemeente wil in 2030 afvalvrij te zijn, maar met het huidige beleid gaan we dit doel niet halen", zei Andrea Poelstra (D66). "Diftar is een bewezen effectieve methode is om afval te verminderen." Een meerderheid van de raad stemde tegen deze motie.

Vertrouwen

Een andere motie kwam van GroenLinks en de Partij voor de Dieren, die ging over een zogeheten burgerberaad over afval. Een burgerberaad is een groep bewoners die de gemeente adviseert over belangrijke zaken. Het is een vorm van overleggen over een onderwerp dat veel mensen bezighoudt en waar meningen of belangen botsen.

"Het doel afvalvrij worden halen we niet met 45 raadsleden, maar wel met 238.000 inwoners", zei Tim van de Vendel (GroenLinks). "We hebben iedereen nodig. Met een burgerberaad wordt iedereen onderdeel van de uitdaging. Het kan ook helpen bij het herstel van vertrouwen in de politiek."

Representatief

Verantwoordelijk wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) stelde dat een burgerberaad een bewezen effectieve methode is om participatie vorm te geven. Zij wees erop dat in Amsterdam een burgerberaad over afval loopt. "Wij hebben daarom ons licht opgestoken in Amsterdam." De wethouder kwam met het idee om naar voorbeeld van Amsterdam eerst een zogeheten uitgangspuntennotitie te maken over een burgerberaad. "Hoe zorgen we ervoor dat het representatief is? Wat vraagt het van de gemeentelijke organisatie? Wat kost het?"

Na een lange schorsing van de vergadering besloten GroenLinks en de Partij voor de Dieren voor de motie in te trekken. Het wachten is nu dus op die uitgangspuntennotitie over een burgerberaad over afval. Die moet nog voor de zomer naar de raad.

Raadsvergadering 31 januari terugkijken, klik op de camera-icoontjes bij de verschillende agendapunten.

schorsing debat burgerberaad
Schorsing tijdens het debat over een burgerberaad rond afval.