Eerste Politieke Woensdag in 2021

Gepubliceerd op: 06 januari 2021 10:25

foto groenplan
Tijdens de eerste Politieke Woensdag van 2021 op woensdag 6 januari komen verschillende onderwerpen aan de orde. Onder meer de concrete groenplannen van het college van burgemeester en wethouders. Verder krijgen de raadsleden een toelichting van GGD-directeur Jos Rietveld op het Covid-19-vaccinatiebeleid in Groningen.

In de raadssessie om 20.00 uur bespreken raadsleden het uitvoeringsplan Groen. Daarin staan de concrete plannen voor groen die het gevolg zijn van het zogeheten 'Groenplan Vitamine G' dat de gemeenteraad in september 2020 vaststelde. Volgens Vitamine G investeert Groningen miljoenen in het vergroenen en klimaat adaptief maken van de gemeente.

Extra bomen

Dan gaat het om de aanplant van extra bomen, het 'ontstenen' van de openbare ruimte, de aanpak van klimaatkwetsbare wijken en andere klimaat adaptieve gerelateerde projecten, landschaps- en ecologieprojecten, en het renoveren en biodivers maken van groenvakken en het vervangen van bomen die bijvoorbeeld zijn gesneuveld door stormschade en ziekten.

In het uitvoeringsplan staan de concrete plannen en projecten om de doelstelling van Vitamine G te bereiken. "Geld om alles direct te kunnen uitvoeren is er niet", schrijft het college. Daarom is er lijst gemaakt van plannen die belangrijk zijn en eerder uitvoering behoeven en plannen die kunnen wachten.

Grote Markt

Andere onderwerpen die in sessies met raadsleden aan de orde komen op de Politieke Woensdag van 6 januari zijn onder meer de plannen voor de Grote Markt, de tijdelijke huur van extra locaties voor Iederz en het ontwerp structuurvisie en het bestemmingsplan voor de nieuwe buurt Suikerzijde-noord.

Hier vindt u precies wanneer welke onderwerpen aan de orde komen. Via de livestream op deze zijn deze raadsbijeenkomsten live te volgen.

Partydrug

Om 15.00 uur is er nog het Politiek Vragenuur. Daarin stellen raadsleden vragen aan het college van B&W waarop ze dan ter plekke antwoord krijgen. De vragen zijn een dag eerder al ingediend zodat de collegeleden de tijd hebben voor de antwoorden. De vragen gaan onder meer over zonneparken in de oude gemeente Haren, de opvang van asielzoekers in het Nescio Hotel in Haren, de partijdrug 3-MMC en het terugvorderen van bijstand vanwege ontvangen boodschappen.

Vaccinatieaanpak

Het vragenuur begint om 15.00 uur met een toelichting van Jos Rietveld (directeur GGD) op de vaccinatie-aanpak in Groningen. Hij beantwoordt dan ook eventuele vragen van raadsleden. Ook dit vragenuur en de toelichting van Rietveld zijn live via deze site te volgen.

Lockdown

In lijn met de coronamaatregelen tijdens de huidige lockdown is het zaak de ook op de Politieke Woensdag de contacten tot een minimum beperken. Daarom zijn de zogeheten beeldvormende raadsbijeenkomsten en het Politiek Vragenuur digitaal, waarbij de raadsleden online meedoen. De meningsvormende bijeenkomsten hybride zodat raadsleden zoveel mogelijk vanuit thuis kunnen vergaderen.

De beeldvormende bijeenkomsten worden niet uitgezonden. De politieke meningsvormende bijeenkomsten en het Vragenuur wel.