Gesprek met koepel studentenverenigingen over welzijn en veiligheid

Gepubliceerd op: 07 februari 2024 16:02

foto werkbezoek aan studentenverenigingen contractus 1

Gemeenteraadsleden zijn op de Politieke Woensdag echt niet alleen maar op het stadhuis te vinden. Vaak zijn er dan ook werkbezoeken. Raadsleden gaan dan bij inwoners, organisaties en instellingen langs om te zien wat er speelt, leeft en gebeurt in de gemeente.

Zo was er op de Politieke Woensdag van 7 februari een werkbezoek bij Contractus, het overlegorgaan van de acht grootste studentenverenigingen in Groningen. Dat zijn Albertus Magnus, Bernlef, Cleopatra, Dizkartes, GSV Groningen, Navigators, Unitas en Vindicat Atque Polit. Onderwerp van gesprek: de brandveiligheid in studentenhuizen en sociëteiten, studentenwelzijn en grensoverschrijdend gedrag.

Excessen

De gemeenteraad spreekt regelmatig over studentenverenigingen en dan gaat het vaak over excessen. De verenigingen willen graag zichtbaarder en benaderbaarder worden voor de gemeenteraad zodat het debat over verenigingen meer achtergrond krijgt vanuit de verenigingen zelf, en zodat ook de positieve aspecten zichtbaar worden.

In 2022 heeft Contractus daarom al een Gemeenteraadsdag georganiseerd, bij Vindicat Atque Polit, één van de leden van Contractus. Dat werkbezoek ging vooral op aan kennismaking zodat het duidelijk werd waar iedere vereniging voor staat, welke gelijkenissen er zijn en wat er anders is.

Brandoefeningen

Bij het werkbezoek van deze week, bij Albertus Magnus aan de Brugstraat, ging het specifiek over onderwerpen als brandveiligheid, studentenwelzijn en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op studentenverenigingen. Uit de presentaties bleek dat deze onderwerpen bij alle verenigingen onder de aandacht zijn. Verenigingen houden brandoefeningen en informeren over het belang van brandmelders.

Verder heeft iedere verenging wel coaches en campagnes rond het welzijn van studenten en vertrouwenspersonen, coaches en protocollen rond de problematiek van grensoverschrijdend gedrag. Vanuit de raad kwamen complimenten voor de mate waarin deze onderwerpen bij de Groninger studentenverenigingen in de belangstelling staan.

Drempel

Maar de aanwezigheid van coaches en vertrouwenspersonen is één ding, niet iedere student die hiervan gebruik zo kunnen maken doet dat. "Het is toch lastig om erover te praten als je niet lekker in je vel zit", aldus een afgevaardigde van een studentenvereniging. En als je in beeld komt en later aanklopt bij professionele hulpverlening kan daar alweer de volgende drempel liggen: de wachtlijsten in de zorg, hoewel die bij de hulpverlening bij de RuG (universiteit) en Hanzehogeschool korter zijn dan in de reguliere geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Ook andere kwesties aan de orde. Zoals de tendens bij kamerverhuurders om studentenhuizen met gemeenschappelijke keukens om te bouwen tot studio's. "Dat zorgt voor veel stress bij studenten, ze moeten dan een nieuw huis zoeken", aldus een studentenvertegenwoordiger. En ook: "Studenten zijn bang om dakloos te worden." Het onderwerp ombouw van studentenhuizen tot studio's heeft al langer de aandacht van de Groninger gemeentepolitiek.

Meer informatie over Contractus, de koepel van de Groninger studentenverenigingen

foto werkbezoek aan studentenverenigingen contractus 2