Inspraaksessie over plannen Meerstad

Gepubliceerd op: 06 april 2021 15:25

foto hyperloop Meerstad
De toekomst van Meerstad komt op de Politieke Woensdag van de gemeenteraad van Groningen op 7 april 2 maal aan de orde. De tweede sessie is een inspraakbijeenkomst – digitaal – waar inwonersorganisaties en belanghebbenden de raadsleden vertellen hoe zij tegen de gebiedsvisie Meerstad-Noord aankijken.

Beide sessies zijn live te volgen via de livestream op deze website van de gemeenteraad.

Het gaat hier om zogeheten beeldvormende raadssessies. Die hebben een informatief karakter. De eerste sessie over Meerstad is van 20.00 tot 21.00 uur. Dat is een sessie waarin de raadsleden informatie krijgen over de plannen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de participatie en de Hyperloop die onderdeel van de plannen is. Daarna is er van 21.00 tot 22.30 uur een sessie voor insprekers zoals bewonersorganisaties.

Deze 2 beeldvormende sessies zijn bedoeld om de raadsleden een goed beeld te geven van de plannen van B&W voor Meerstad en de standpunten van belangenverenigingen. Daarna is er op de Politieke Woensdag van 21 april een zogeheten meningsvormende raadssessie over de gebiedsvisie Meerstad. Dan gaan de verschillende raadsfracties met elkaar en het college van B&W in debat over de plannen.

Participatieproces

In de plannen voor Meerstad is onder meer sprake van een tijdelijk groot zonnepark, het tijdelijke Testcentrum Hyperloop - dat is een transportsysteem met buizen - en een Hoogspanning/Middenspanningstation. Rond de plannen is een participatieproces gevoerd dat tot een concept-gebiedsvisie heeft geleid. Daar zijn 32 zienswijzen over ingediend die volgens B&W voor zover mogelijk zijn verwerkt in het plan dat de gemeenteraad is aangeboden. Het zonnepark blijft maximaal 25 jaar, het testcentrum Hyperloop 10 jaar.

De raad neemt in de raadsvergadering van 28 april een besluit over de gebiedsvisie. Als de raad akkoord gaat zal de verdere procedure worden doorlopen waar belanghebbenden op kunnen reageren.

Beschermingsbewind

Een ander onderwerp op de agenda van de Politieke Woensdag van 7 april is het rapport van de Groningse Rekenkamer over het nieuwe beschermingsbewind in Groningen. Ook deze raadssessie is live te volgen via deze website.

De onafhankelijke Rekenkamer heeft met name het beschermingsbewind onderzocht voor inwoners met problematische schulden van wie het beheer over hun financiën in handen is van een bewindvoerder. Dat is sinds 2018 de gemeente die volgens een besluit van de gemeenteraad het bewindvoerderschap van externen heeft overgenomen.

De Rekenkamer concludeert onder meer dat de bezuinigingen die verandering van de bewindvoering zou moeten opleveren niet worden gehaald. De gemeente is wel beter in staat een passend aanbod te doen qua type ondersteuning.

Platform

Eén van de aanbevelingen gaat over 'de stem van de cliënten'. Geef de cliënten een platform waar zij mee kunnen praten over de dienstverlening met betrekking tot schuldhulpverlening, adviseert de Rekenkamer. Hierbij moeten ook ex-cliënten worden betrokken. "Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen en kunnen vanuit die positie informatie leveren wat voor hen wel goed werkte en wat niet", aldus de onderzoekers. "Praat niet alleen over de cliënten, maar vooral ook met hen!"

Kijk voor een compleet overzicht van alle sessies van de gemeenteraad van de Politieke Woensdag van 7 april op de raadsagenda.