Maak kennis met de gemeenteraad als Gast van de Raad

Gepubliceerd op: 18 december 2023 11:12

raadsvergadering noodpakket

Inwoners kunnen 'Gast van de Raad' zijn bij raadsvergaderingen van de gemeenteraad van Groningen. Zij wonen dan een raadsvergadering bij vanaf de publieke tribune. Voorafgaande aan deze vergadering en in de eetpauze kunnen zij met raadsleden in gesprek. De eerstvolgende 'Gast van de Raad' is woensdag 12 juni 2024.

'Gast van de Raad' begint om 15.00 uur, voorafgaande aan de raadsvergadering, met een ontmoeting met één of meer raadsleden. In het gesprek hebben de 'Gasten van de Raad' gelegenheid onderwerpen naar wens met de raadsleden te bespreken. Vanaf 16.30 uur volgen zij de vergadering vanaf de publieke tribune. 

Gasten van de Raad kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie: griffie@groningen.nl of 050 367 7702.

Gast van de Raad zijn kost niets, inclusief diner.