Raad wil Babbelbaank'n tegen eenzaamheid

Gepubliceerd op: 09 oktober 2020 15:10

foto babbelbaank
Groningen krijgt "babbel baank'n" tegen eenzaamheid. Zo'n bank moet uitnodigen om op te gaan zitten en met anderen een gesprekje te voeren.

De hele Groningse gemeenteraad steunde het idee van raadslid Peter Rebergen (ChristenUnie) voor 10 tot 20 van deze babbelbaak'n. "Met deze babbelbaank'n hopen we een bescheiden bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken en bestrijden van eenzaamheid en de sociale interactie tussen inwoners te bevorderen en de drempel om met elkaar in gesprek te gaan wegnemen", aldus Rebergen.

Jongeren

Rebergen kwam met dit idee – samen met het CDA en de Stadspartij - tijdens de raadsvergadering van 7 oktober, midden in de week tegen eenzaamheid. Eenzaamheid is een groot probleem, zegt hij. "40,3 % van de inwoners van de gemeente Groningen zegt zich wel eens eenzaam te voelen. Het probleem is onder ouderen nog groter, maar er zijn ook jongeren die eenzaam zijn."

De raad vraagt het college een kleinschalige campagne op te zetten om het doel van de bankjes in de gebieden waarin de bankjes staan te promoten. "Het is relatief goedkoop en goed uitvoerbaar, het hoeven namelijk geen nieuwe bankjes te zijn. Ook bestaande bankjes kunnen, met een likje verf en een QR-code of bordje met informatie over het bankje."

Grote Markt

Het onderwerp 'bankjes' kwamen nog een keer aan de orde tijdens de raadsvergadering. Het SP-raadslid Wim Koks deed een poging de bankjes die vanwege overlast recent zijn weggehaald voor de ABN/AMRO op de Grote Markt daar weer terug te krijgen. "Ineens waren ze weg." Een andere plek op de Grote Markt is ook goed. Koks: "Een niet tot consumptie verplichtende zitgelegenheid op de Grote Markt vergroot de aantrekkelijkheid met name voor mensen op leeftijd of mensen die mobiel beperkt zijn of wachten op de bus."

Koks nam genoegen met de toezegging van wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) om de mogelijkheden voor openbare zitgelegenheid op de Grote Markt te onderzoeken. "Niet-commerciële zitgelegenheid is van wezenlijk belang voor de nieuwe Grote Markt." De Grote Markt wordt over een tijd heringericht. Voor de tussentijd bekijkt de wethouder dus waar er zitplaatsen op de Grote Markt kunnen komen.

Bewonersinitiatieven

Verder stemde de raad in met het initiatiefvoorstel 'Omgekeerde Right to Challenge' (het omgekeerde recht om uit te dagen) van D66-raadslid Wieke Paulusma. Dat betekent dat er een proef komt waarmee de gemeente beter voor de inwoners in kaart brengt wat ze in de wijken doet, wat dat kost en wat het oplevert. Dat moet tot meer bewonersinitiatieven leiden die de gemeente uitdagen om taken van de gemeente over te nemen omdat ze denken dat zij het anders, slimmer, beter en/of goedkoper kunnen.

"Om uit te kunnen dagen is het belangrijk dat je als bewoner weet wat er uit te dagen valt", zegt Paulusma. "Anders kunnen bewoners ook niet de afweging maken hoe het beter kan, en daar zit vaak de moeilijkheid." Volgens haar is het initiatiefvoorstel een manier om vaker als gemeente met inwoners in gesprek te gaan. "Het helpt om met trots te laten zien wat de gemeente wel en niet doet en om begrip voor elkaar te krijgen." Het initiatiefvoorstel kreeg brede steun. Volgens fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij is het een extra instrument in de gereedschapskist van de gemeente om inwoners beter bij de gemeente te betrekken.

Coronatijd

GroenLinks en CDA en vragen zich wel af of dit middel werkt. Raadslid Hans Sietsma: "We denken dat hier meer voor nodig is. Maar we hopen dat inwoners zich laten uitdagen om taken van de gemeente over te nemen en wachten in spanning af." CDA-fractievoorzitter René Bolle: "De vraag is of mensen nu meedoen. Maar als we dit niet aannemen weten we zeker dat het niet gebeurt." De PVV was de enige partij die tegen stemde. "Dit is een pilot voor de bühne", zei fractievoorzitter Ton van Kesteren. "In de praktijk komt bewonersparticipatie niet uit de verf. Dit gaat alleen maar geld kosten, zeker in coronatijd."

De raad nam meer besluiten tijdens deze raadsvergadering op 7 oktober 2020. Zie voor een compleet beeld de besluitenlijst en de stremresultaten bij de agenda van deze vergadering (agendapunt 0)

Raadsvergadering terugkijken (per agendapunt)