Raadsleden in gesprek met inwoners over versterkingsoperatie

Gepubliceerd op: 15 mei 2020 14:40

foto versterkingsoperatie Ten Boer
Tientallen inwoners uit de voormalige gemeente Ten Boer hebben bij de Groningse gemeenteraad gereageerd op de gemeentelijke versterkingsplannen. Schriftelijk en telefonisch hebben ze hun mening over het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave gegeven en hun ervaringen met de versterkingsoperatie gedeeld.

Met een huis-aan-huis verspreide flyer in de dorpen van de oude gemeente Ten Boer had de gemeenteraad de inwoners uitgenodigd te reageren. De uitnodiging was het vervolg op de vanwege de coronamaatregelen afgelaste bijeenkomst op 12 maart in een kerk in Ten Boer. Toen wilde de raad al in gesprek gaan over de versterking.

Zorgen

Raadsleden bespreken woensdagavond 20 mei het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave 2020. In het plan staat hoe de versterkingsoperatie eruit moet zien. Woensdag 27 mei moet de gemeenteraad dat plan officieel vaststellen. Daarom wilde de raad met inwoners in gesprek over de versterkingsplannen om hun zorgen en opmerkingen te horen. En ook om naar de ervaringen met de versterkingsoperatie tot nu toe te luisteren.

De inwoners konden schriftelijk reageren en aangeven of ze ook nog door een raadslid teruggebeld wilden worden om hun reactie of ervaringen verder te bespreken. Zo kon de gemeenteraad in deze coronatijd toch met inwoners in gesprek over de versterkingsoperatie.

Eén-op-één gesprekken

Zo'n 50 reacties kwamen schriftelijk binnen. Met ongeveer 25 inwoners hebben raadsleden ook nog gebeld over het Lokaal Plan en versterkingservaringen. In de telefoongesprekken kregen de raadsleden over het algemeen terug dat inwoners dit soort één-op-één gesprekken met raadsleden op prijs stellen. Ook de raadsleden waarderen deze manier van persoonlijk contact.

Tweedeling in de dorpen

In de reacties en gesprekken luchtten de inwoners vooral hun hart over de versterkingsoperatie. Gebrekkige communicatie, onduidelijkheid over de toekomst en vertraging van de versterking zijn rode draden in de verhalen. Het gebrek aan communicatie frustreert inwoners en leidt tot fantaseren, geruchtenvorming, onrust, verdeeldheid en tweedeling in dorpen. "Het ene huis wordt wel versterkt, het andere niet en je weet niet waarom en je krijgt er geen informatie over."

Stroperigheid

Veel mensen zitten in lange procedures of raken de weg kwijt in het "labyrint van instanties" en weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. "Maximale stroperigheid." De afstemming in de processen rond schadeherstel en versterking zou beter moeten. Een inwoner zegt bang te zijn dat met het coronavirus het "vertragingsvirus" de kop opsteekt en voor nog meer vertraging zorgt.

Ergernis is er over 'de strijkstok'. "Het is kwalijk dat er meer geld gaat naar onderzoeken en instanties dan naar versterken van huizen." Een andere reactie: "Het is een feestje van experts, aannemers, overheid geworden. Inwoners zijn de draad kwijt."

Stress

Ervaringen met de versterking leiden tot stress en afnemend woongenot bij sommige inwoners. "Veel mensen in de buurt zijn eraan onderdoor gegaan. Weinigen laten dat weten via hulpverlening. Men lijdt in stilte." Een andere inwoner: "Mensen zijn aan het overleven." Een aantal inwoners zegt behoefte aan meer zeggenschap te hebben. "Je moet nu overal ruzie over maken." De bewoners moeten meer centraal staan: "Niet òver maar mèt de bewoners besluiten."

Sommige reacties gaan ook in op het Lokaal Plan Aanpak Versterking waar de raad binnenkort over besluit. Een inwoner vindt de uitgangspunten prima, een ander vindt het meer een rapportage dan een plan: "Nergens ambitie." Iemand mist "Fingerspitzengevoel" in het plan.

Perspectief

Een inwoner met een huis met een licht verhoogd risico kan zich niet terugvinden in het plan terwijl versterking is toegezegd. Vrienden vragen hoe hij nog in zijn huis durft te slapen. Meer inwoners geven aan dat duidelijkheid mist. "Men snakt naar perspectief. Als jouw huis nog niet aan de beurt is, wanneer dan wel?"

Van alle reacties is een geanonimiseerd 'participatiedossier' gemaakt dat openbaar is. Dat is te vinden bij de stukken op de agenda van de commissievergadering op 20 mei die het Lokaal Plan bespreekt, te vinden op de kalender op deze website. Telijkertijd met het versterkingsplan wordt ook de dorpsvernieuwing voor Ten Post, Ten Boer en Woltersum besproken.

Agenda raadscommissie 20 mei 19.30 uur waarin het Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave wordt besproken