Vaarverbod diepenring na vragen raad

Gepubliceerd op: 08 februari 2021 13:00

foto natuurijs
Er komt een vaarverbod in de Groningse diepenring. Alle fracties in de raad hadden om zo'n vaarverbod gevraagd om schaatsen op natuurijs mogelijk te maken. Het vaarverbod gaat in de loop van dinsdag 9 ferbruari in.

"Op die manier kan het ijs aangroeien en voorkomen we schade door kruiend ijs later in de vorstperiode', aldus wethouder De Rook. De voltallige raad had om zo'n vaarverbod gevraagd om de Groningers aan het 'scheuvelen' krijgen. Maar dan moet er wel veilig natuurijs zijn. Daarom de vraag van het vaarverbod.

"Het is ontzettend jammer dat door klimaatverandering schaatsen op natuurijs niet vaak meer mogelijk is", aldus de raadsleden die het college benaderden onder het motto Gaistoe scheuvelen?'.

"Juist in deze tijden waarin je zou kunnen zeggen dat je denkend aan Holland, vooral verschillende groeperingen ruzie met elkaar ziet maken, zou het ontzettend welkom zijn om iets verbindends te ondernemen en samen het leven te vieren. Schaatsen op natuurijs is daarvoor – ook met inachtneming van de coronamaatregelen - bij uitstek geschikt!"

Beroepsvaart

Elders in het land, zoals in Amsterdam en Utrecht, zijn al wel, vaarverboden afgekondigd. De voltallige gemeenteraad wilde dat dat in Groningen ook zo snel mogelijk zou gebeuren omdat er anders kostbare dagen verloren gaan. "Daarnaast zorgt een in het begin kapot gevaren ijsvloer later vaak voor lelijk en gevaarlijk schaatsijs." Vaarroutes die echt onmisbaar zijn voor de beroepsvaart kunnen uitgezonderd blijven.

De partijen in de raad vragen zich verder af of er een zoiets bestaat als een "Schaatsprotocol" of "IJsnota" zodat bij voorspelde vrieskou duidelijk is wanneer elke instantie welke maatregel neemt voor optimale ijsgroei. Als dat er nog is, vindt de raad dat dat in samenwerking met onder meer Provincie en waterschappen er moet komen.

Politiek Vragenuur

De 12 fracties hebben de vragen over ijspret ingediend voor het Politiek Vragenuur op woensdag 10 februari. Gezien de urgentie als het gaat om veilig ijs heeft het college op de vraag over het vaarverbod eerder gereageerd.