Werkbezoek raad aan Meerstad

Gepubliceerd op: 15 september 2022 13:09

foto werkbezoek meerstad 1
Raadsleden op de fiets door Meerstad.

Op de Politieke Woensdag van de gemeenteraad van Groningen staan vaak werkbezoeken op het programma. Raadsleden gaan dan op bezoek bij inwoners en organisaties om te zien wat er speelt, leeft en gebeurt in de gemeente.

Zo gingen raadsleden woensdag 14 september op bezoek in Meerstad, de nieuwe wijk in het oosten van Groningen rond het Woldmeer. Meerstad is 1 van de grootste ontwikkelgebieden van Nederland. Medewerkers van Bureau Meerstad, dat aan de gemeente Groningen is gelieerd, gaven de raadsleden uitleg over wat er de afgelopen jaren in Meerstad is gebeurd, de stand van zaken en wat de plannen voor de toekomst zijn.

Samen bewoners

Centraal daarbij stond het 'Agenda voor de Toekomst. Plangebied Meerstad 2050' dat in de vorm van een raadsvoorstel naar de raad is gegaan en binnenkort op de agenda staat. Dat is een actualisatie van het 'masterplan' over Meerstad uit 2005. Deze update is samen met bewoners en ondernemers uit het gebied, belangenverenigingen en overheden tot stand gekomen.

Onbetaalbaar

Inmiddels zijn er zo'n 2.000 woningen gebouwd of bijna gebouwd. Eén van de opgaven nu is: Waar kunnen ten minste 6.000 nieuwe woningen een landschappelijk goed ingepaste plek krijgen? Tot nu toe lag de nadruk op het realiseren van middeldure en dure woningen. Gevolg is onder meer dat Meerstad inmiddels voor velen onbetaalbaar is geworden. Met de 'Agenda voor de Toekomst' moet dat anders worden.

Meer sociale huur

Meerstad moet inclusiever, betaalbaar en toegankelijker worden. "Meer een afspiegeling van de inwoners van de Stad en Ommelanden", zoals het in de 'Agenda' staat. Dus een woningbouwprogramma met meer sociale huur, meer middenhuur, meer gesubsidieerde koopwoningen en meer woningen in het betaalbare segment.

De gemeenteraad bespreekt binnenkort de 'Agenda voor de Toekomst' van Meerstad. Als de raad deze agenda vaststelt, kan Bureau Meerstad de plannen verder uitwerken.

Agenda voor de Toekomst. Plangebied Meerstad 2050' 

foto werkbezoek meerstad 2
Op bezoek bij de supermarkt in aanbouw.