Zeven van acht wethouders nieuw college geïnstalleerd

Gepubliceerd op: 01 juli 2022 00:07

foto nieuw college met 7 van de 8 wethouders

Zeven wethouders van het nieuwe college van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie zijn in de raadsvergadering van 29 juni geïnstalleerd. Tijdens deze raadsvergadering debatteerden de politieke partijen in de raad ook over het coalitieakkoord van deze coalitiepartijen: 'Het begint in Groningen. Voor wat echt van waarde is'.

De achtste wethouder, Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren, kon er vanwege corona niet bij zijn en wordt waarschijnlijk 6 juli geïnstalleerd.

In het nieuwe college zitten 3 wethouders uit het vorige college: Philip Broeksma (GroenLinks), Carine Bloemhoff (PvdA) en Inge Jongman (ChristenUnie). Vijf wethouders zijn nieuw: Mirjam Wijnja en Manousjka Molema van GroenLinks, Rik van Niejenhuis (PvdA) en Eelco Eikenaar (SP) en Kirsten de Wrede die dus later met haar werk als wethouder begint.

De installatie was nadat er van 3 wethouders afscheid werd genomen: Glimina Chakor en Isabelle Diks van GroenLinks en Berndt Benjamins van D66, de partij die niet terugkeert in het nieuwe college.

foto debat over coalitieakkoord
Debat over coalitieakoord

Voorafgaande aan de installatie van nieuwe wethouders gingen de 12 fracties in de raad met elkaar in debat over het coalitieakoord. Daarin staan de plannen van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie voor de komende raadsperiode. Deze partijen hebben samen een meerderheid in de raad: 25 van de 45 zetels in de raad.

Coalitieakkoord : 'Het begint in Groningen. Voor wat echt van waarde is'

Tijdens de bespreking van het coalitieakkoord gaf iedere fractie haar kijk op de plannen in het akkoord. Mirjam Wijnja van GroenLinks (grootste partij in de raad en in de coalitie) zei trots te zijn op het akkoord dat meer gemeentelijke regie, een actievere overheid en minder marktwerking predikt. "We hebben een sterke overheid nodig om de regie te pakken bij het oplossen van de problemen. De markt heeft het antwoord op de maatschappelijke problemen niet."

Eiwittransitie

Julian Bushoff van de PvdA (2e partij in de coalitie) ging in op het opbouwen van publieke voorzieningen zoals de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf. Wesley Pechler van Partij voor de Dieren (3e partij in de coalitie) benoemde dat Groningen nu voor het eerst een wethouder voor eiwittransitie krijgt: Kirsten de Wrede van zijn partij.

Jimmy Dijk van de SP (4e partij in de coalitie) noemde het nieuwe Groningse college het 'sociaalste college van Nederland". "We gaan fors meer investeren in armoedebestrijding." Sten Wennink van de ChristenUnie (5e partij in de coalitie) ziet in het akkoord "een uitgestoken hand naar de oppositie".

Zorgen over financiën

Die oppositie – dat zijn de politieke partijen die niet in de coalitie zitten en dus geen wethouders leveren aan het college van B&W – gingen vooral in op de financiën achter de plannen in het akkoord. Fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66 uitte als grootste oppositiepartij als eerste zijn zorgen over de financiën. "Je moet voor al die plannen wel de poen hebben", zei Amrut Sijbolts van de Stadspartij 100% voor Groningen. "Op dat punt rammelt het coalitie akkoord aan alle kanten."

Nachtleven

Ietje Jacobs, VVD-fractievoorzitter: "De overheid gaat ondernemer spelen, dat gaat veel geld kosten." Jalt de Haan van het CDA noemde een gemeentelijk energiebedrijf "een dure gok op hoop van zegen". Leendert van der Laan: "Is er wel voldoende geld voor al die plannen." Volgens PVV'er Dennis Ram zijn er te veel ambities en neemt het college te veel hooi op z'n vork. Student en Stad miste in het akkoord het Groningse nachtleven.

Raadsvergadering terugkijken (klik op de camera-icoontjes bij de agendapunten)

Installatie raadsleden

Omdat een aantal raadsleden is 'doorgeschoven' naar het college, is hun plaats in de raad opgevuld. Dat betekent dat Rita Pestman en Irene Huitema voor de PvdA, Peter Rebergen voor de ChristenUnie en Peter Swart (tijdelijk) voor GroenLinks als raadslid zijn geïnstalleerd. Later volgen de installatie van Tim van de Vendel (GroenLinks) en Bart Hekkema (Partij voor de Dieren).

foto installatie wethouder Molema