In deze map diverse handleidingen:

* over het RIS

* Memo technische ondersteuning apparatuur in bruikleen

* instellen van het raadsmailadres

* Instructies printen Stadhuis

* samenwerken in MS Office omgeving

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten