Adressen raad en contactgegevens

In deze map staan alle (adres)lijsten van de raadsleden en fracties.

Alleen voor intern gebruik!!

De namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de griffie staan op deze website:

https://gemeenteraad.groningen.nl/contact-met-de-raad/Over-de-griffie

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten