Gemeenteraad bespreekt zandwegen in Haren

Gepubliceerd op: 02 februari 2024 13:02

zandweg Haren

Hoe ga je om met de bijzondere zandwegen in en rond Haren? De gemeenteraad bespreekt woensdag 7 februari de nota Zandwegen met de nieuwste onderhoudsplannen voor deze bijzondere wegen.

De gemeente heeft maatregelen bedacht die het gebied van de zandwegen toegankelijk moeten houden voor mensen die er wonen, werken en recreëren zonder dat de druk op de zandwegen toeneemt. "Verharding van een zandweg is uitgesloten", zegt het college van B&W.

Nota Zandwegen

Inspreken

De Groninger gemeenteraad bespreekt deze plannen woensdagavond. Inwoners hebben de mogelijkheid in te spreken om de raad te vertellen wat ze van de nota Zandwegen vinden.

Informatie over inspreken

In de Groninger dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren ligt een bijzonder netwerk van 36 kilometer zandwegen. Hiervan is 22 kilometer puur zand en 14 kilometer halfverhard. Deze zandwegen zijn volgens de gemeente van landschappelijk, cultuurhistorische en ecologisch belang. In de nota Zandwegen van het college van B&W staan maatregelen om de zangwegen te beschermen en in stand te houden.

Cultuurhistorie

"Zowel recreatie, verkeer, beheer en onderhoud zijn ondergeschikt aan de cultuurhistorie en ecologie", zeggen B&W. Het college wil autoverkeer ontmoedigen. "En we willen fietsers en wandelaars faciliteren daar waar het kan."

Voor de nota Zandwegen heeft de gemeente met verschillende belangenorganisaties gepraat zoals Stichting Landelijk Gebied Haren, Natuurmonumenten, agrariërs en bewonersorganisaties. Verder is er een inspraakperiode geweest. Het college beseft dat niet alle maatregelen bij iedereen even positief worden ontvangen. "Er is sprake van tegengestelde belangen."

Wensen en bedenkingen

De nota die er nu ligt, wordt woensdag besproken door de gemeenteraad. Die kan nog zogeheten 'wensen en bedenkingen' aan het college meegeven om te kunnen verwerken in de nota Zandwegen.

De nota Zandwegen is 1 van meerdere onderwerpen die de gemeenteraad woensdag 7 februari op de Politieke Woensdag bespreekt.

Agendapunt nota Zandwegen (met meerdere stukken)

Agenda Politieke Woensdag 7 februari