Inwoners delen ervaringen met versterking in eerste dorpsgesprek

Gepubliceerd op: 16 november 2023 14:11

foto dorpsgesprek aardbevingen ten boer

De gemeenteraad van Groningen heeft donderdag 7 november het eerste dorpsgesprek in het aardbevingsgebied gehouden. In ontmoetingscentrum Buurhoes in Ten Boer luisterden raadsleden naar ervaringen van inwoners met schadeafhandeling maar vooral met de versterking. Er volgen nog dorpsgesprekken in Ten Post (30 november) en Woltersum (9 december).

Zo'n 50 inwoners waren naar het Buurhoes gekomen om hun ervaringen over schadeafhandeling en de versterkingsoperatie te delen. De raadsleden Peter Rebergen en Justine Jones stonden namens de gemeenteraad de inwoners te woord. Als eerste kwamen verhalen uit de Fivelstraat aan de orde. Sommige huizen in die straat worden versterkt, andere niet.

Bij de bewoners van wie de huizen niet worden versterkt zijn zorgen over de waarde van hun huizen. Want versterkte huizen zijn van het gas af, niet-versterkte huizen niet.

Ongelijkheid

Bewoners die niet worden versterkt ervaren ongelijkheid. "We blijven achter bij de rest van het dorp, die krijgen alles nieuw", aldus een inwoner. "We zijn hevig teleurgesteld en voelen ons niet gehoord."

De bewoners van huizen die niet worden versterkt hebben wel te maken met de bouwwerkzaamheden voor de versterking van andere huizen. "Het gaat ten koste van ons woongenot, wat staat daar tegenover?" De verschillen in het dorp en soms in dezelfde straat zijn slecht voor de sociale cohesie, stelden meerdere inwoners vast.

Bureaucratie

De aanwezige raadsleden kregen vele verhalen en ervaringen van inwoners te horen. Vaak draaiden die om gebrekkige communicatie met inwoners, gebrek aan samenwerking tussen betrokken organisaties, bureaucratie, het lange wachten. Zo zijn er inwoners die al zes, zeven jaar wachten op een versterkingsadvies.

Van het eerste dorpsgesprek is een verslag gemaakt.

Verslag dorpsgesprek Ten Boer – 9 november

Lokaal plan aanpak versterking

De raadsleden gebruiken de verhalen en ervaringen van de inwoners als input voor de bespreking van de nieuwste versterkingsplannen van de gemeente voor het aardbevingsgebied in de gemeente. Die staan in het Lokaal plan aanpak versterking (LPA) waarin de prioritering staat van adressen die het komende jaar worden versterkt en vernieuwd. De raad bespreekt 13 december dit LPA. Op 20 december neemt de raad een besluit over het LPA.

Lokaal plan aanpak versterking (LPA)

Meer informatie over de dorpsgesprekken