Raad in gesprek met inwoners aardbevingsgebied

foto versterking 1 woltersum
Wisselwoningen in Woltersum.

De gaskraan is zo goed als dicht. Maar veel van onze inwoners hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de gaswinning. Wat zijn de verhalen en ervaringen? De gemeenteraad van Groningen blijft met inwoners in het aardbevingsgebied in gesprek.

Raadsleden nodigen in filmpje inwoners uit voor dorpsgesprekken over de aardbevingen

Drie jaar geleden heeft de gemeenteraad de eerste dorpsgesprekken met inwoners van het aardbevingsgebied gevoerd. De raad is opnieuw langs geweest in november en december 2023.

Terugblik dorpsgesprekken

Donderdag 9 november in Ten Boer – ontmoetingscentrum Buurhoes, Gaykingastraat 17:
Verslag dorpsgesprek Ten Boer - 9 november 2023

Korte terugblik dorpsgesprek Ten Boer: Inwoners Ten Boer delen ervaringen in eerste dorpsgesprek

Donderdag 30 november in Ten Post –  dorpshuis Ten Post, B. Kuiperweg 11
Verslag dorpsgesprek Ten Post - 30 november

Korte terugblik dorpsgesprek Ten Post: Inwoners Ten Post delen ervaringen versterking met raadsleden

Donderdag 7 december in Woltersum - 20.00-21.30 uur (inloop 19.45 uur) - dorpshuis De Bongerd, Dobbestraat 17
Verslag dorpsgesprek Woltersum - 7 december

Korte terugblik dorpsgesprek Woltersum: Zorgt in Woltersum over leefbaarheid bij versterking

Gesprek NCG

Tijdens de dorpsgesprekken kwam de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) heel vaak ter sprake. Reden genoeg voor de gemeenteraad om zelf ook in gesprek te gaan met de NCG, de rijksinstantie die de versterkingsoperatie uitvoert. Het gesprek ging onder meer over de vertraging bij de versterkingsadviezen, de zogeheten gebiedsgerichte aanpak in de versterking en de communicatie met de bewoners. Van dat gesprek is een uitgebreid verslag gemaakt.

Verslag gesprek raadsleden en de NCG

Impressie gesprek raadsleden en de NCG: ‘Gemeenteraad in gesprek met NCG over vertragingen’

Raadsvergadering 20 december 2023 met besluit over Lokaal Plan Aanpak Versterking

De verhalen en ervaringen die inwoners tijdens de dorpsgesprekken met de raadsleden hebben gedeeld, waren belangrijk in de voorbereiding op het debat van de raad over het Lokaal Plan Aanpak Versterking (LPA) op 20 december 2023. Wat raadsleden hoorden tijdens de dorpsgesprekken maakten het debat "ongemakkelijk". De raad stemde uiteindelijk wel in met het LPA, maar eiste wel snel een geactualiseerde versie.

Zie voor een terugblik op het debat in de gemeenteraad over de versterking in de gemeente Groningen: 'Gemeenteraad wil eerder actuele versterkingsplannen zien' 

Spreekuren van raadsleden over de aardbevingen

In april 2024 heeft de raad in Ten Post, Ten Boer en Woltersum 3 spreekuren gehouden om met inwoners verder in gesprek te gaan over de gevolgen van de aardbevingen.

Het spreekuur in Ten Post: dinsdag 9 april 14.00-17.00 uur in dorpshuis 't Holt, B. Kuiperweg 11.

Het spreekuur in Ten Boer is woensdag 17 april 10.00-12.00 uur in het Inlooppunt Ten Boer, A.H. Homanstraat 23.

Het spreekuur in Woltersum is woensdag 24 april 10.00-12.00 uur in dorpshuis De Bongerd, Dobbestraat 17.

Meer informatie over de spreekuren 

Naar aanleiding van gesprekken met inwoners tijdens de inloopspreekuren over de aardbevingen zijn er nieuwe vragen gesteld over de stand van zaken:

Vragen en beantwoording nav spreekuren van raadsleden over de aardbevingen (ontvangen 29 mei 2024)

Gebiedsregisseur

Raadsleden hebben niet bij individuele gevallen invloed en kunnen niet op elke concrete vraag een antwoord geven. Daarvoor kunnen inwoners altijd terecht bij uw gebiedsregisseur (050 14050 of versterkenenvernieuwen.groningen.nl. De dorpsgesprekken zijn niet bedoeld als informatiebijeenkomsten. Als volksvertegenwoordigers willen de raadsleden vooral luisteren en algemene signalen oppikken om bij de juiste instanties aan te kloppen.

Nieuwsgierig wanneer en hoe de aardbevingsproblematiek de afgelopen tijd in de gemeenteraad aan de orde is geweest? Kijk dan in het Dossier Aardbevingen 

foto dorpsgesprekken Ten Post
Sloop/nieuwbouw en versterking in Nije Buurt in Ten Post.