Raad in gesprek met inwoners aardbevingsgebied

foto versterking 1 woltersum
Wisselwoningen in Woltersum.

De gaskraan is zo goed als dicht. Maar veel van onze inwoners hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de gaswinning. Wat zijn de verhalen en ervaringen? De gemeenteraad van Groningen wil opnieuw met inwoners in het aardbevingsgebied in gesprek.

Raadsleden nodigen in filmpje inwoners uit voor dorpsgesprekken over de aardbevingen

Drie jaar geleden heeft de gemeenteraad de eerste dorpsgesprekken met inwoners van het aardbevingsgebied gevoerd. De raad wil dat graag weer doen. En wederom in Ten Boer, Ten Post en Woltersum. Er is genoeg om verder over te praten.

Nij Begun

Veel inwoners zitten nog met de schadeafhandeling. De versterkingsoperatie is in volle gang – en nog lang niet voorbij. En we hebben de Parlementaire Enquête Gaswinning in Groningen gehad met daarna 'Nij Begun' met de maatregelen van het Rijk om de ereschuld aan Groningen in te lossen. Bovendien bepreekt de gemeenteraad binnenkort de nieuwste plannen voor de versterking van huizen in de gemeente Groningen.

De raad wil vooral goed luisteren naar de ervaringen en verhalen van de inwoners in het aardbevingsgebied over schadeafhandeling, versterking en dorpsvernieuwing. De mogelijkheden van de raad zijn beperkt. Maar raadsleden willen er alles aan doen om als volksvertegenwoordigers op te komen voor de belangen van de inwoners richting gemeentebestuur, NCG, IMG en Rijk.

Data dorpsgesprekken

Donderdag 9 november in Ten Boer – ontmoetingscentrum Buurhoes, Gaykingastraat 17:
Verslag dorpsgesprek Ten Boer - 9 november 2023 20-22 uur

Donderdag 30 november in Ten Post – 20.00-21.30 uur (inloop 19.45 uur) - dorpshuis Ten Post, B. Kuiperweg 11

Donderdag 7 december in Woltersum - 20.00-21.30 uur (inloop 19.45 uur) - dorpshuis De Bongerd, Dobbestraat 17

Meer informatie

Inwoners kunnen zich alvast bij de griffie van de gemeenteraad opgeven voor 1 van de dorpsgesprekken (050 3767702 of griffie@groningen.nl). Maar dat hoeft niet per se, inwoners kunnen ook zonder aanmelden binnenlopen.

Raadsleden hebben niet bij individuele gevallen invloed en kunnen niet op elke concrete vraag een antwoord geven. Daarvoor kunnen inwoners altijd terecht bij uw gebiedsregisseur (050 14050 of versterkenenvernieuwen.groningen.nl. De dorpsgesprekken zijn niet bedoeld als informatiebijeenkomsten. Als volksvertegenwoordigers willen de raadsleden vooral luisteren en algemene signalen oppikken om bij de juiste instanties aan te kloppen.

Verslagen van de dorpsgesprekken worden gepubliceerd op deze website van de gemeente.

Nieuwsgierig wanneer en hoe de aardbevingsproblematiek de afgelopen tijd in de gemeenteraad aan de orde is geweest? Kijk dan in het Dossier Aardbevingen 

foto dorpsgesprekken Ten Post
Sloop/nieuwbouw en versterking in Nije Buurt in Ten Post.