Over de griffie

Hebt u een praktische vraag over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over een vergadering of een vergaderstuk? Of wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Dan kunt u terecht bij de Griffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt.

Stel uw vraag per mail
Klik hier

Schriftelijk een vraag stellen
Griffie, Postbus 30026, 9700 RM Groningen 

(het is aan te bevelen uw reactie digitaal te versturen, papieren post wordt niet elke dag behandeld i.v..m. Corona-maatregelen)

Bellen met de Griffie
050 367 77 02


Wat doet de Griffie

De Griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De afdeling werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De belangrijkste taken van de Griffie zijn:

  •     Raadsvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten organiseren en voorbereiden.
  •     Raadsinformatie (agenda's, stukken en live-uitzendingen) beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners.
  •     Contacten leggen tussen raadsleden en ambtenaren van de gemeente.
  •     Gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en vergaderstructuur.
  •     Individuele raadsleden helpen en adviseren.
  •     Inwoners adviseren als zij contact willen leggen met een raadslid of invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad.
  •     Communicatie over het werk van de gemeenteraad.


De griffie bestaat uit:

Griffier en eerste adviseur gemeenteraad

050 367 67 63
Josine Spier


Plaatsvervangend griffier, senior raadsadviseur, secretaris Audit Committee, Presidium en Politiek Vragenuur

050 367 77 27
Peter Kommerij

Raadsadviseur Beheer & Verkeer en secretaris Agendacommissie

050 367 77 26
Wolbert Meijer

Raadsadviseur faciliteiten raadsbijeenkomsten en secretaris raad

050 367 77 25
Greet Mulder

Raadsadviseur Ruimte & Wonen en Onderwijs & Welzijn

050 367 76 78
Annemarieke Weiland

Raadsadviseur Werk & Inkomen en Financiën & Veiligheid

050 367 4035
Willeke Bierman

Communicatieadviseur en webredactie

050 367 76 53
Roelf Reinders

Senior Beheerder Raads Informatie Systeem en webredacteur, coördineren faciliteiten raad

050 367 78 44
Munica Gopal

Medewerker griffiebureau
Yara Sikken


Senior Medewerker griffiebureau: Beheerder Raads Informatie Systeem en webredacteur, logistieke en secretariële ondersteuning raad en Griffie

050 367 78 06
Esther Dallinga