Over de griffie

Hebt u een praktische vraag over de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over een vergadering of een vergaderstuk? Of wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Dan kunt u terecht bij de Griffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt.

Stel uw vraag per mail
Klik hier

Schriftelijk een vraag stellen
Griffie, Postbus 30026, 9700 RM Groningen 

Het is aan te bevelen uw reactie digitaal te versturen.

Bellen met de Griffie
050 367 77 02

Wat doet de Griffie

De Griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De afdeling werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De belangrijkste taken van de Griffie zijn:

  •     Raadsvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten organiseren en voorbereiden.
  •     Raadsinformatie (agenda's, stukken en live-uitzendingen) beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners.
  •     Contacten leggen tussen raadsleden en ambtenaren van de gemeente.
  •     Gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en vergaderstructuur.
  •     Individuele raadsleden helpen en adviseren.
  •     Inwoners adviseren als zij contact willen leggen met een raadslid of invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad.
  •     Communicatie over het werk van de gemeenteraad.


De griffie bestaat uit:

Griffier en eerste adviseur gemeenteraad
050 367 67 63
Josine Spier

Plaatsvervangend griffier, senior raadsadviseur, secretaris Audit Committee, Presidium en Politiek Vragenuur
050 367 77 27
Peter Kommerij

Raadsadviseur en secretaris Agendacommissie
050 367 77 26
Wolbert Meijer

Raadsadviseur faciliteiten raadsbijeenkomsten en secretaris raad
050 367 77 25
Greet Mulder

Raadsadviseur
050 367 40 35
Willeke Bierman

Raadsadviseur
050 367 7702
Sven van Erp

Raadsadviseur
Anne Viersen

Communicatieadviseur en webredactie
050 367 76 53
Roelf Reinders 

Medewerker griffiebureau
050 367 7730 / 7702
Rie Waijer

Medewerker griffiebureau
050 367 7810 / 7702
Y. Sikken

Sr. Medewerker griffiebureau, webredactie, Risbeheer

050 367 78 06 / 7702
Esther Dallinga