Gemeente vraagt hulp inwoners bij verbetering afvalbeleid

Gepubliceerd op: 04 juni 2021 11:35

foto vuilnisauto
De gemeente Groningen gaat de inwoners vragen om met ideeën te komen om het afvalbeleid te verbeteren. Daar heeft de gemeenteraad woensdag 2 juli om gevraagd.

"Met het huidige afvalbeleid komt de gemeente niet in de buurt van de afvaldoelstellingen", aldus raadslid voor GroenLinks Martijn van der Glas. Hij was de initiatiefnemer van de motie 'Een volgende stap in de afvalinzameling'. Deze motie vraagt het college van burgemeester en wethouders in gesprek te gaan met inwoners, lokale organisaties en ondernemers om zoveel mogelijk ideeën op te halen over verbetering van het afvalbeleid. "We moeten alle zeilen bijzetten en dat kan de gemeente niet alleen. Daar hebben we alle input van de inwoners voor nodig."

Klassieker

Het afvalbeleid is een terugkerend onderwerp in de gemeenteraad van Groningen. Vorig jaar bijvoorbeeld probeerde het college het zogeheten Diftar systeem in te voeren. Maar daar was geen meerderheid voor. "Praten over afval is inmiddels een klassieker", zei D66-raadslid Jim Lo-A-Njoe, mede-indiener van de motie. "En dat is niet gek, want het gaat alle huishoudens aan en de inwoners denken er verschillend over. Het is glashelder dat we met het huidige systeem de afvaldoelstellingen niet halen. We staan open voor nieuwe innovatieve ideeën vanuit de samenleving."

Soap

Raadslid Jan Pieter Loopstra van coalitiepartij PvdA, die tegen Diftar is, zei de afvaldiscussie in de raad geen "klassieker" te vinden maar een "soap". "Ik heb geen behoefte aan nog een participatieproces." Uit een eerder onderzoek van de gemeente onder inwoners bleek dat de grote meerderheid van de inwoners van de stad regen Diftar was. Inwoners in Haren waren wel tevreden met het Diftar-systeem, het systeem van de oude gemeente Haren.

Lagere lasten

De afvalmotie van Van der Glas kreeg een meerderheid van 25 stemmen voor – de fracties van GroenLinks, D66, VVD, Partij voor de Dieren en 100% Groningen – met 19 stemmen tegen. Het doel van de motie is naast een maximaal milieurendement lagere lasten voor de afvalstoffenheffing.

De gemeenteraad nam woensdag 2 juni meer besluiten, onder meer...

....over de komst van de nieuwe wijk Suikerzijde

... over het Stadspark en de drafbaan als evenemententerrein

Een compleet beeld van de besluiten van de raad is op te maken uit de besluitenlijst van deze vergadering.

Weten wat iedere fractie heeft gestemd? Kijk op het overzicht van de stemresultaten.

Alle stukken (zoals raadsvoorstellen, moties en amendementen) zijn te vinden bij de agenda van de raad.

Vergadering terugkijken (klik op camera-icoontjes bij de agendapunten)