Amendementen

Aangenomen Amendementen vanaf 2022

Titel

Fracties

Raadsvergadering     

 

 

 

Ondersteuning dierenartskosten voor minima

PvdD, CU, SP, GL, PvhN

2023/21-juni

Gebiedsvisie Helpman-Noord

PvhN, Stadspartij 100%, PVV

 

2023/5-april

Energiebesparing Eerst

PvdA, GL, SP, CU, PvdD, PvhN

2022/9-november

Bestaanszekerheid bieden aan lagere inkomens door lagere lasten

SP, PvdA, GL, PvhN, CU, PvdD

2022/9-november

Verordening Maatwerklening Buurtaanpak

GL, PvdA, PvhN, PvdD

2022/28-september

FET Woonschepen

GL, PvdD, SP, PvhN, PvdA

2022/28-september

 

De groene long

 

D66, GL, Stadspartij 100% en PvdA

2022/11-mei

Informatievoorziening Grote Projecten

 

PvdA, D66, GL, Stadspartij 100%, CU, PvhN, S&S en SP

2022/20-april

* met crtrl+f kunt u zoeken in de pagina