Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

Nieuwe programmastructuur Begroting 4 documenten

Maatregelen wachtlijsten jeugd 1 document

Harmonisatie Sporttarieven 6 documenten

Nacalculatie revitalisering Simon van Hasseltschool 2 documenten

Krediet opwaardering en herinrichting entreehal Oosterpoort 1 document

Subsidie Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw (GRAS) 2021-2023 3 documenten

Het Gronings model voor dorps- en wijkdemocratie (nieuwe versie 17-2-2021) 5 documenten

Kredietaanvraag Caspomor Park 1 document

Realisatie nieuw fietspad parallel aan Platvoetspad 2 documenten

Nota Bodembeheer 2021 3 documenten

Visie Stadslogistiek 3 documenten

Kredietaanvraag Groenewei 1 document

Sociaal steunpakket cultuur 3 documenten

Uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen 2 documenten

Beleidskader Inburgering 2 documenten

Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein 2021 8 documenten

Het Gronings model voor dorps- en wijkdemocratie 5 documenten

Beleidskader Veiligheid 2021-2024 2 documenten

Decembercirculaire gemeentefonds 2020 1 document

Aanleg beregeningsinstallaties natuurgrassportvelden 1 document

Vaststelling bestemmingsplan Ter Borchlaan 1 3 documenten