Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Verbeterplan Blauw dorp & Nijestee (PVV, 6-12-2022) 3 documenten

Gronings vuurwerkcircuit (CDA, 6-12-2022) 1 document

Hyperloop (2-12-22, PvhN, Stadspartij 100%) 1 document

Skaeve Huse (VVD, PvhN, Stadspartij 100%, PVV, CDA, 1-11-2022) 8 documenten

Parkeren en thuiszorg (PVV, PvhN, Stadspartij 100%, CDA, VVD, 2-11-2022) 2 documenten

Voorontwerp Bestemmingsplan HOLT (Stadspartij 100%, 3-11-2022) 2 documenten

Het faillissement van Aldel (PvdA, 1-11-2022) 2 documenten

Vragen inzake drinkwatervoorziening (D66, 25-10-2022) 2 documenten

Huurwoningen delen (CDA, 31-10-2022) 2 documenten

Schoolspullen voor kinderen (CDA, 14-10-2022) 2 documenten

Overlast huisjesmelkers (Stadspartij 100%, 25-10-2022) 2 documenten

Bouwplannen De Heldin (CDA, VVD, 26-10-2022) 2 documenten

Staking busvervoer (SP, 20-10-2022) 2 documenten

Vervoer speciaal onderwijs (CDA, 20-10-2022) 2 documenten

Van Zwedenlaan en de Suikerroute (D66, PvhN, GL 14-10-2022) 2 documenten

Warmte winnen uit kunstgras (CDA, 15-11-2022) 1 document

Onveiligheid LHBTQIA+ (PvdA, 14-11-2022) 1 document

Missstanden bij Sugar Homes (GL, SP, PvdD, 11-10-2022) 2 documenten

Parkeren bij Sportpark het Noorden (Stadspartij, PVV, 7-11-2022) 1 document

Aanbesteding huishoudelijke hulp (SP, GroenLinks, PvdA, 3-10-2022) 2 documenten

Misstanden bij de Ambulance-zorg Groningen (Stadspartij 100%, 13-10-2022) 2 documenten

Gezondheidseffecten van windturbinegeluid (CDA, 5-10-2022) 2 documenten

De aanplant van natuurlijk bos in de gemeente (PvdD, GL, 27-9-2022) 2 documenten

Toewijzing huurwoningen (PVV, 21-9-2022) 2 documenten

Dreigend watertekort (D66,GL, 30-09-2022) 3 documenten

Groene gevels (D66, 25-10-2022) 1 document

Flexwoningen (Stadpartij 100%, 21-9-2022) 2 documenten

Warmtestad (PvhN, PVV, 27-9-2022) 2 documenten

Vragen inzake het Atelierbeleid in de binnenstad (PvdD, GL, PvdA, 20-9-2022) 2 documenten

Voorstellen inzake gemeentelijke noodaanpak energiearmoede (PvdA, 20-9-2022) 2 documenten

Ecologisch beheer en onderhoud (PVV, 15-9-2022) 2 documenten

Wespen (PvdD, GL, 16-09-2022) 2 documenten

Ondersteuning schuldhulpverlening i.v.m. stijgende energiekosten (9-9-22, CU) 2 documenten

Veiligheid Diepenring (9-9-22, S&S, VVD, PvdD, CDA) 2 documenten

Evenementen met dieren (PvdD, GL, 15-9-2022) 2 documenten

Stijgende energiekosten verenigingen (CDA, 6-9-2022) 2 documenten

Stremming ACM-brug (D66, GroenLinks, S&S, 30-08-2022) 2 documenten

Allego en gemeente (CDA, D66, VVD, 25-08-2022) 2 documenten

Laadpalen (D66, 15-08-2022) 2 documenten

Zeven jaar wachten na ontruiming braakliggend terrein en ongebruikt gebouw (GroenLinks 31-8-2022) 2 documenten

Koele vluchtplaatsen tijdens hittegolven (PvdD, GL, CDA, 21-07-2022) 2 documenten

Situatie Knarrenhof (CDA, 22-07-2022) 2 documenten

Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten (SP, 28-07-2022) 2 documenten

Begeleiding van jongeren die als alleenstaande minderjarige vluchtelingen naar Nederland gekomen zijn (CU, CDA, GL, 7-7-2022) 2 documenten

Verkeerssituatie in en bij De Poffert (SP, 13-7-2022) 2 documenten

Ontwikkeling en onderhoud Biotoop Haren (PvhN, 4-7-2022) 2 documenten

Mogelijke verplaatsing ’t Pannekoekschip (VVD, CDA, Stadspartij 100%, 12-7-2022) 2 documenten

Opnieuw problemen met hitte bij Xior gebouw (SP, CU, 20-07-2022) 2 documenten

Ontwikkeling Zernike Campus 3 documenten

Licht en Projectieshow Groningse Editie (CU, 8-6-2022) 2 documenten

Toekenning subsidie aan de Hulp Express (SP, 22-6-2022) 2 documenten

Onbenut arbeidspotentieel (VVD, D66, Stadspartij 100%, Partij voor het Noorden, PVV, 17-6-2022) 2 documenten

Zonnebrand dispensers in Groningen (S&S, 21-6-2022) 2 documenten

Snackstraat Warenmarkt (Stadspartij 100%, VVD, CDA, 13-6-2022) 2 documenten

Huurkosten van het Nescio Hotel (CDA,VVD, 2-6-2022) 2 documenten

Uitspraak Centrale Raad van Beroep over bewindvoering en de gevolgen voor mensen (SP, PvdA, GL, 16-6-2022) 2 documenten

Topsportzorgcentrum (CDA, Stadspartij 100% voor Groningen 25-5-2022) 2 documenten

Gerrit Krolbrug (CDA, D66 en de VVD, 30-5-2022) 2 documenten

misstanden bij verhuurder Pronkjewail (SP, 24-5-2022) 2 documenten

Extreme zomerse hitte in woonruimtes (CDA, 30-5-2022) 2 documenten

Uithuisplaatsing kinderen (CDA, 24-5-2022) 2 documenten

Aangaande doneerringen in Groningen (S&S, 18-5-2022) 2 documenten

Martinizorg (PvdA, SP, GL, 6-5-2022) 2 documenten

Vervolgvragen Behoud van De Halm Hoogkerk (PvdA, GL, SP, D66, CU, PvdD, 12-5-2022) 2 documenten

Energiearmoede studenten (GL, 6-5-2022) 2 documenten

Parkeerbeleid Selwerd (PVV, 11-5-2022) 2 documenten

Betaald parkeren (SP, 22-4-2022) 2 documenten

Betaald parkeren leraren PO & VO (CDA, 22-4-2022) 2 documenten

Het afsteken van vuurwerk tijdens het festival Kingsland (PvdD, 14-4-2022) 2 documenten

Uithuiszettingen i.v.m. ontbreken omzettingsvergunning (S&S, 8-4-2022) 2 documenten

Behoud van De Halm Hoogkerk (PvdA, GL, SP, D66, 31-3-2022) 3 documenten

Het aanpakken van gokreclame (CU, 17-3-2022) 2 documenten

Uithuiszettingen i.v.m. ontbreken omzettingsvergunning (S&S, 8-4-2022) 1 document

LHBTQIA+ horeca (PvdD, Stadspartij 100%, 14-3-2022) 2 documenten

Kwijtscheldingsnormen gemeentelijke belastingen (SP, 15-3-2022) 2 documenten

Takecarebnb (CU, 7-3-2022) 2 documenten

Tweede uitbraak vogelgriep (PvdD, 28-2-2022) 2 documenten

Boekbinderij Stronkhorst in de Hunzeloop (PvdD, 02-03-2022) 2 documenten

Het verzet van Haren (Stadspartij, 100%Groningen, 7-3-2022) 3 documenten

Compensatie energierekening (PvdA, 8-3-2022) 2 documenten

Stijging energielasten huren (PvdA, 2 februari 2022) 2 documenten

Verduurzaming huurhuizen (S&S, 8-2-2022) 2 documenten

Onttrekkingsvergunningen voor twee huishoudens (VVD, 10-2-2022) 2 documenten

Verlenging noodopvang asielzoekers (PVV,11-02-2022) 2 documenten

Bouwvergunning in 1 dag (CDA, 8-2-2022) 2 documenten

Juridische strijd inzake bomenkap en ontwikkeling van Rijksmonumenten pomp- en filtergebouw Grootspark Haren (D66, 26-1-2022) 2 documenten

Minderjarige jongens in de prostitutie (ChristenUnie 14-01-2022) 2 documenten

Culturele activiteiten in Groninger Forum (PVV, 26 januari 2022) 2 documenten

Zwemfeest Ranomi Kromowidjojo (PVV, 28-1-2022) 2 documenten

Vertraging versterking CBS De Til (basisschool Thesinge) - (SP, 18-1-2021) 2 documenten

Een verbod op het gebruik van glyfosaat in pachtovereenkomsten (PvdD, GL) 2 documenten

Verhuur Ulgersmaweg 51 (CDA, Stadspartij, 100%, 21-12-2021) 2 documenten

Indicatiestelling sociale sector (SP, 13-12-2021) 2 documenten

Voorrang cruciale beroepen op woningmarkt (D66, 6-12-2021) 2 documenten