Raadsvoorstellen

Vaststelling MER Gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (8)

Vaststelling MER Gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord

Raadsvoorstel
Vaststelling MER Gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord PDF, 230,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1 MER Meerstad-Noord zienswijze anoniem

Bijlage
Bijlage 1 MER Meerstad-Noord zienswijze anoniem PDF, 191,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 2 Reactienota Milieueffectrapport Meerstad-Noord

Bijlage
Bijlage 2 Reactienota Milieueffectrapport Meerstad-Noord PDF, 371,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 3 Milieueffectrapport Meerstad-Noord

Bijlage
Bijlage 3 Milieueffectrapport Meerstad-Noord PDF, 39,77 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 4 MER Meerstad-Noord Toetsingsadvies Commissie MER

Bijlage
Bijlage 4 MER Meerstad-Noord Toetsingsadvies Commissie MER PDF, 1,96 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 5 Gebied behorend bij het coördinatiebesluit

Bijlage
Bijlage 5 Gebied behorend bij het coördinatiebesluit PDF, 282,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 6 Omgevingsovereenkomst

Bijlage
Bijlage 6 Omgevingsovereenkomst PDF, 807,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 7 Afbeelding plangebied

Bijlage
Bijlage 7 Afbeelding plangebied PDF, 21,77 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar