Inwoners Woltersum in onzekerheid over versterking

Gepubliceerd op: 11 december 2020 13:12

foto woltersum
De Groningse gemeenteraad heeft de dorpsgesprekken met bewoners in het aardbevingsgebied voorlopig afgerond. De laatste twee gesprekken waren donderdagavond 10 december in Woltersum. Afgelopen weken spraken raadsleden ook met inwoners in Ten Boer en Ten Post.

De Groningse gemeenteraadsleden zochten de inwoners in het aardbevingsgebied op omdat ze zich druk blijven maken over de dorpen die al zo lang zijn getroffen door aardbevingsellende. "Als gemeenteraad versterken we geen huizen en handelen we geen schade af", vertelt raadslid Peter Rebergen in dorpshuis De Bongerd in Woltersum. "Maar er zijn wel degelijk dingen waar we als raad wel wat mee kunnen. Daarom horen we graag waar jullie tegen aanlopen."

Hoogste prioriteit

En alle bewoners die op de uitnodiging van de raad zijn afgekomen, hebben zo hun eigen verhalen. Maar breed is de onzekerheid over wat er met hun huis in het kader van de versterking gaat gebeuren. Inwoners balen van het lange wachten. "Twee jaar geleden is mijn huis geïnspecteerd", vertelt een inwoner. "Ik had de hoogste prioriteit, maar ik moet nu nog horen wat er gaat gebeuren."

Doodstil

"Er is geen communicatie", vult een dorpsgenoot aan. "Het is doodstil. Je krijgt niks te horen." Een ander: "Ik ga nu mijn keuken niet verbouwen terwijl ik dat wel zou willen. Alles ligt nu al 4, 5 jaar stil." Raadslid Rebergen herkent dit. "Het gebrek aan goede communicatie hebben we ook in de eerdere gesprekken gehoord."

Gevecht

En als er al een procedure op gang komt rond schadeherstel of versterking gaat het niet altijd even soepel. "Als je het gevoel hebt dat er eindelijk wat gaat gebeuren, begint het gevecht pas echt. Ze zeggen wel 'De bewoner centraal', maar het menselijke is ondergeschikt."

Verdienmodel

Veel bewoners vertellen dat ze verstrikt raken in procedures. "Bij mij staat de teller op 80.000 tot 100.000 euro aan kosten die al zijn gemaakt, maar er is nog niks gebeurd. Er wordt veel aan de aardbevingsellende verdiend en veel komt niet bij de inwoners terecht." Een andere dorpsgenoot: "Het systeem is een verdienmodel ten koste van de uitvoering en de mensen hier."

Toeslagenaffaire

Een bewoner haalt een andere actuele kwestie erbij: "Het hele verhaal rond de toeslagenaffaire kun je één op één naast 'Groningen' leggen. Als de aardbevingsproblematiek niet in Groningen was maar in Den Haag, was alles al opgelost. Zoals het hier gaat, worden we monddood gemaakt."

Sociale samenhang

Raadslid Rik van Niejenhuis vraagt wat de aardbevingsproblematiek doet met de sociale samenhang in Woltersum. Wisselend is het antwoord. Als het ene huis wel wordt aangepakt en het andere niet kan dat scheve gezichten opleveren. "De één hoort dit, de ander hoort weer dat, en weer een ander hoort niks. Je wordt tegen elkaar uitgespeeld in het dorp." Om de sociale cohesie in het dorp te behouden is Burenband opgericht. "We proberen de dorpsgemeenschap in stand te houden, maar het is hard werken."

Wisselwoningen

De raadsleden zeggen onderwerpen te hebben gehoord waar ze zeker mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld de dorpsvernieuwing en de wisselwoningen waar de gemeente wel een rol heeft en waar bewoners zorgen en nog vragen over hebben. De bewoners worden op de hoogte gehouden van het vervolg van deze dorpsgesprekken.

Impressie dorpsgesprekken in Ten Boer

Impressie dorpsgesprekken Ten Post

Meer informatie over de dorpsgesprekken

Meer informatie over de versterking en de dorpsvernieuwing