Raadsvoorstellen

Financiële stukken Publieke Gezondheid en Zorg 2023 (wensen & bedenkingen)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (3)

Financiele stukken Publieke Gezondheid en Zorg 2023 (wensen & bedenkingen)

Collegebrief
Financiele stukken Publieke Gezondheid en Zorg 2023 (wensen & bedenkingen) PDF, 177,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1 PGZ 2023 Jaarverslage en jaarrekening 2022

Bijlage
Bijlage 1 PGZ 2023 Jaarverslage en jaarrekening 2022 PDF, 1,95 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 2 Ontwerpbegroting PG&Z 2024

Bijlage
Bijlage 2 Ontwerpbegroting PG&Z 2024 PDF, 1,32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar