Wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe