Overige ingekomen stukken

15 september (Overige ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 15 september 2021)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (32)

(1 - 20 van 32 documenten)

Nr. 02 Rapport Mobiliteitsvisie Groningen Gehoord - Wethouder Broeksma

Overig ingekomen stuk
Nr. 02 Rapport Mobiliteitsvisie Groningen Gehoord - Wethouder Broeksma PDF, 1,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 03 Memo Planning besluitmomenten inkoop jeugdhulp voor de raad 2e halfjaar 2021

Overig ingekomen stuk
Nr. 03 Memo Planning besluitmomenten inkoop jeugdhulp voor de raad 2e halfjaar 2021 PDF, 164,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 04 Afschrift van brief Ministerie Justitie en Veiligheid aan burgemeesters- handhaving gebruik coronatoegangsbewijzen

Overig ingekomen stuk
Nr. 04 Afschrift van brief Ministerie Justitie en Veiligheid aan burgemeesters- handhaving gebruik coronatoegangsbewijzen PDF, 118,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 07 Mededeling over MartiniZorg - Wethouders Jongman en Diks

Overig ingekomen stuk
Nr. 07 Mededeling over MartiniZorg - Wethouders Jongman en Diks PDF, 53,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Geen herstel zonder het fundament van een sterke rechtsstaat

Overig ingekomen stuk
Geen herstel zonder het fundament van een sterke rechtsstaat PDF, 409,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 10 Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2020 - Openbaar Onderwijs Groningen

Overig ingekomen stuk
Nr. 10 Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2020 - Openbaar Onderwijs Groningen PDF, 196,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage bij nr. 10 Jaarverslag 2020 Openbaar Onderwijs Groningen

Overig ingekomen stuk
Bijlage bij nr. 10 Jaarverslag 2020 Openbaar Onderwijs Groningen PDF, 6,59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 12 Mededeling over raadsvoorstel over afronding en meerkosten sanering vuilstort Woltersum

Overig ingekomen stuk
Nr. 12 Mededeling over raadsvoorstel over afronding en meerkosten sanering vuilstort Woltersum PDF, 94,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 15 Afschrift van Brief aan minister Ollongren over verlofregeling raadsleden - burgemeester Schuiling

Overig ingekomen stuk
Nr. 15 Afschrift van Brief aan minister Ollongren over verlofregeling raadsleden - burgemeester Schuiling PDF, 130,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage bij nr. 15 Beantwoording Kamervraag van het lid Sneller (D66) c.s. over het bericht raadsleden pleiten voor modernisering verlofregeling

Overig ingekomen stuk
Bijlage bij nr. 15 Beantwoording Kamervraag van het lid Sneller (D66) c.s. over het bericht raadsleden pleiten voor modernisering verlofregeling PDF, 105,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg juli 2021

Bijlage
Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg juli 2021 PDF, 514,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

De maatschappelijke waarde van mantelzorg Groningen 2021

Bijlage
De maatschappelijke waarde van mantelzorg Groningen 2021 PDF, 284,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 19 Mededeling wethouder Diks over wachtlijsten Veilig Thuis

Overig ingekomen stuk
Nr. 19 Mededeling wethouder Diks over wachtlijsten Veilig Thuis PDF, 61,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 31 Afschrift van brief aangaande het door het college van BW niet nakomen van het vragen van adviezen aan de Cliëntenraad Werk en Inkomen

Overig ingekomen stuk
Nr. 31 Afschrift van brief aangaande het door het college van BW niet nakomen van het vragen van adviezen aan de Cliëntenraad Werk en Inkomen PDF, 1,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 36 Schriftelijke mededeling Gerrit Krolbrug - wethouder Broeksma

Overig ingekomen stuk
Nr. 36 Schriftelijke mededeling Gerrit Krolbrug - wethouder Broeksma PDF, 92,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 39 Rapport van Breuer & Intraval i.v.m. Omgevingsonderzoek Skaeve Huse Harkstede - wethouders Jongman en Van der Schaaf

Overig ingekomen stuk
Nr. 39 Rapport van Breuer & Intraval i.v.m. Omgevingsonderzoek Skaeve Huse Harkstede - wethouders Jongman en Van der Schaaf PDF, 10,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 43 Advies over De verordening inburgering gemeente Groningen 2020 en de daarmee verbonden beleidsregels - Cliëntenraad W&I

Overig ingekomen stuk
Nr. 43 Advies over De verordening inburgering gemeente Groningen 2020 en de daarmee verbonden beleidsregels - Cliëntenraad W&I PDF, 163,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nr. 44 Behoud steenfabriek Enzelens te Garrelsweer - diverse verenigingen en stichting.

Overig ingekomen stuk
Nr. 44 Behoud steenfabriek Enzelens te Garrelsweer - diverse verenigingen en stichting. PDF, 94,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1 bij nr. 44 VVV-fietsroute De Stadsweg

Overig ingekomen stuk
Bijlage 1 bij nr. 44 VVV-fietsroute De Stadsweg PDF, 566,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 2 bij nr. 44 Behoud Enzelens, brief gemeenteraad en provincie

Overig ingekomen stuk
Bijlage 2 bij nr. 44 Behoud Enzelens, brief gemeenteraad en provincie PDF, 43,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar