Invloed uitoefenen

Als inwoner van Groningen kunt u meedenken over het beleid van de gemeente. Er zijn verschillende mogelijkheden om bij de gemeente en de gemeenteraad uw mening te geven of aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

Inspreken bij de gemeenteraad

Staat er op de agenda van een bijeenkomst van de gemeenteraad een onderwerp waarover u uw mening wilt geven? Dat kan bij sommige beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten. Dat heet inspreken. Dat kan fysiek in de vergaderzaal of schriftelijk van tevoren.

Wilt u inspreken? Kijk dan bij Spreekrecht.

Mail of brief sturen

U kunt de gemeenteraad altijd een mail of brief sturen. Bijvoorbeeld met uw mening over onderwerpen die op de agenda staan. Of om aandacht voor andere onderwerpen of problemen te vragen. Een mail heeft trouwens de voorkeur. Maar een ouderwetse handgeschreven brief is uiteraard ook mogelijk. U kunt uw brief of mail naar de Griffie sturen, de afdeling die de raad ondersteunt. De Griffie zorgt ervoor dat uw brief of mail bij alle raadsleden van alle raadsfracties in de gemeenteraad terecht komt.

Klik hier om een mail naar de raad te sturen.

Uw brief aan de raad kan naar: Postbus 30026 9700 RM Groningen of Kreupelstraat 1 9712 HW Groningen

Wat doen raadsleden met uw brief? Lees Wat er met uw brief of mail gebeurt.

Burgeragendering

U kunt ook onderwerpen die u belangrijk vindt zelf op de agenda van de raad zetten. Dat heet burgeragendering. Daar moet u als initiatiefnemer minimaal 50 handtekeningen voor verzamelen. De agendacommissie van de raad beslist vervolgens over de agendering van uw onderwerp.

Hoe dien ik een verzoek in voor burgeragendering?

Werkbezoek

Wilt u met raadsleden in gesprek? U kunt als vereniging, organisatie of instellingen raadsleden uitnodigen voor een werkbezoek. De agendacommissie van de raad kijkt vervolgens naar uw verzoek.

Hoe dien ik een verzoek voor een werkbezoek in?

Spreekhalfuur

‘Gesprek inwoners en raadsleden’
U kunt ook met raadsleden in gesprek tijdens het open spreekhalfuur ‘Gesprek inwoners en raadsleden’ dat vrijwel iedere woensdagavond tussen 20.30-21.00 uur plaatsvindt. U kunt dan zonder aanmelding in de Anda Kerkhovenzaal van het stadhuis in gesprek met raadsleden, bijvoorbeeld over het onderwerp van uw bericht. Een idee of plan presenteren kan ook; dan wèl graag aanmelden. Zie voor meer informatie: https://gemeenteraad.groningen.nl/contact-met-de-raad/Inwoners-in-gesprek-met-raadsleden  


Petitie aanbieden

Hebt u kritiek op het beleid van de gemeente? Of wilt u aandacht vragen voor een onderwerp of probleem? Dan kunt u ook een petitie beginnen. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In overleg met de agendacommissie van de raad en de griffie kunt u de petitie aan de gemeenteraad aanbieden. In uw petitie vermeldt u:

  • Met welk beleid u het niet eens bent
  • Wat u met de petitie wilt bereiken
  • Namens wie u de petitie aanbiedt

U kunt een petitie beginnen via het online petitie-loket van de gemeente Groningen.

Inspraak bij de gemeente

Bij sommige plannen of voorstellen van het college van burgemeester en wethouders kunt u uw mening geven nog vóórdat het plan naar de gemeenteraad gaat. Denk hierbij aan bestemmingsplannen en wijzigingen in het beleid. Zo'n plan ligt een bepaalde periode 'ter inspraak'. Hier vindt u de actuele bekendmakingen en regelingen

De gemeente betrekt op verschillende manieren inwoners bij het maken van plannen. Bijvoorbeeld met enquêtes en diverse participatietrajecten waarbij inwoners kunnen meedenken en meepraten. U kunt op de hoogte blijven van wat er in de gemeente en in uw wijk of dorp gebeurt door u te abonneren op één of meerdere nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen bij u in de buurt en kunt u meedenken en meedoen bij veranderingen.

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief van de gemeente Groningen? Ga dan naar de website van de gemeente Groningen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Hoe u dat kunt doen leest u op de website van de gemeente.