Invloed uitoefenen

Als inwoner van Groningen kunt u meedenken over het beleid van de gemeente. Dat kan door aan te geven wat u vindt van een plan of een besluit. Maar ook door de gemeente te benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

Inspreken in de gemeenteraad

Staat uw onderwerp op de agenda van de gemeenteraad of een raadscommissie? Dan kunt u voorlopig vanwege de corona maatregelen schriftelijk en digitaal uw mening geven in de vergadering en gebruik maken van uw spreekrecht.

Inspraak

Bij sommige plannen of voorstellen van het college van burgemeester en wethouders kunt u uw mening geven nog vóórdat het plan naar de gemeenteraad gaat. Denk hierbij aan bestemmingsplannen en wijzigingen in het beleid. Zo'n plan ligt een bepaalde periode 'ter inspraak'. Hier vindt u de actuele bekendmakingen en regelingen

U kunt voorlopig vanwege de corona maatregelen alleen schriftelijk uw mening geven. De contactgegevens van de gemeente Groningen vindt u hier

Petitie aanbieden

Hebt u kritiek op het beleid van de gemeente? Dan kunt u een petitie aanbieden. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In uw petitie vermeldt u:

  • Met welk beleid u het niet eens bent
  • Wat u met de petitie wilt bereiken
  • Namens wie u de petitie aanbiedt

Een petitie biedt u aan via het online petitie-loket van de gemeente Groningen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

Brief sturen

U kunt ook een brief sturen naar de gemeenteraad.