Raadsvergadering bijwonen

Wilt u weten wat de gemeenteraad bespreekt en welke besluiten de raadsleden nemen? Dan kunt u een raadsvergadering bijwonen. Ook kunt u bij vergaderingen van voorbereidende raadssessies aanwezig zijn. Alle vergaderingen zijn openbaar (tenzij anders vermeld). U kunt de vergaderingen ook online volgen.

De gemeenteraad komt ongeveer elke maand op een 'Politieke Woensdag' in een besluitvormende vergadering bijeen. Op de overige 'Politieke Woensdagen' zijn er beeldvormende en meningsvormende sessies van de raad.

Vergaderkalender

Bezoekadres en tijdstip

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn sinds 31 augustus 2022 weer in het verbouwde stadhuis op de Grote Markt. In de vergaderkalender kunt u vinden welke vergaderingen er op elke 'Politiek Woensdag' zijn, hoe laat ze beginnen en wat er op de agenda staat. Ook is er tegenwoordig tijdens Politieke Woensdagen een inloop halfuur met de raadsleden. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Agenda en stukken

De agenda en vergaderstukken kunt u inzien:

  • Via pagina  vergaderingen . Hier vindt u de agenda's van nieuwe en gearchiveerde vergaderingen.
  • Bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1 (maandag 13:00 - 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur).
  • In de Groninger Gezinsbode van de week ervoor (alleen de voorlopige agenda).

Vergadering bijwonen of volgen

U bent van harte welkom op de publieke tribune. Voor slechthorenden is ringleiding in de zaal. De raadsvergaderingen en meningsvormende raadssessies worden live uitgezonden en zijn later ook terug te kijken. Zijn er geen zitplaatsen meer? Dan kunt u de vergadering volgen via schermen elders in het stadhuis en zijn natuurlijk ook online te volgen op deze website. Beeldvormende sessies zijn soms ook intern (alleen voor raadsleden en collegeleden). Op de agenda wordt aangegeven welke sessies live worden uitgezonden en welke niet.

Wilt u meedoen als gast van de raad? Kijkt  u op deze pagina voor meer informatie.

AVG

Als u plaatsneemt op de publieke tribune kan het voorkomen dat u in beeld te zien bent. Vanwege de openbaarheid van de vergadering worden de raadsvergadering en meningsvormende sessies worden uitgezonden via de livestream. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop getoond op de website van de gemeenteraad Groningen en zijn voor een ieder toegankelijk.

Uw mening geven

Als inwoner van Groningen kunt u meedenken over het beleid van de gemeente. Er zijn verschillende mogelijkheden om bij de gemeente en de gemeenteraad uw mening te geven of aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Zie uw mening geven.

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit een delegatie van de raad, griffie en gemeentesecretaris. Wekelijks buigt de agendacommissie zich over de ingekomen collegebrieven, raadsvoorstellen en agenderingsverzoeken die zijn binnengekomen van het college van burgemeester en wethouders. Deze commissie bepaalt of en wanneer de stukken ter bespreking worden geagendeerd op een 'Politieke Woensdag'. Zowel fracties en college kunnen agenderingsverzoeken aandragen.

Ook burgers kunnen een agenderingsverzoek indienen via de knop agenderingsverzoeken op de homepagina. (Om aan te tonen dat meer personen dit onderwerp bespreekbaar willen maken, zijn voor het agenderingsverzoek 50 handtekeningen nodig)

Presidium

Welke onderwerpen er in de raadsvergaderingen aan bod komen en wanneer dat gebeurt, wordt besloten in het Presidium. Dat is een overleg tussen de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad, de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris.

Besluiten

In de besluitvormende vergaderingen worden de raadsvoorstellen en eventueel initiatiefvoorstellen vastgesteld. De raadsvoorstellen en initiatiefvoorstellen zijn eerder die maand besproken in meningsvormende en soms ook beeldvormende sessies. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering kunnen de raadsleden moties en amendementen indienen.

Wilt u de besluiten teruglezen die de gemeenteraad in hun vergaderingen heeft genomen? Deze besluiten worden binnen enkele dagen teruggehangen aan de betreffende raadsvergaderingen op het RaadsinformatieSysteem (RIS).

Besluiten van het College van Burgemeester & Wethouders vindt u vanaf elke woensdag 12.00 uur online via deze pagina op de gemeentelijke website.