Raadsvergadering bijwonen

Wilt u weten wat de gemeenteraad bespreekt en welke besluiten de raadsleden nemen? Dan kunt u een raadsvergadering bijwonen. Ook kunt u bij vergaderingen van raadscommissies aanwezig zijn. Alle vergaderingen zijn openbaar (tenzij anders vermeld). U kunt de vergaderingen ook online volgen. De gemeenteraad vergadert elke laatste woensdag van de maand. De andere woensdagen vergaderen de raadscommissies.
Vergaderkalender

Bezoekadres en tijdstip

In verband met de verbouwing van het Stadhuis vanaf 17 februari 2020 zijn de vergaderingen voorlopig op een andere locatie.

Woensdag 15:30 – uiterlijk 23:00 uur
(inclusief eetpauze van ongeveer een uur)

Agenda en stukken

De agenda en vergaderstukken kunt u inzien:

  • Via pagina  vergaderingen . Hier vindt u de agenda's van nieuwe en gearchiveerde vergaderingen.
  • Bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1 (maandag 13:00 - 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur).
  • In de Groninger Gezinsbode van de week ervoor (alleen agenda).

Vergadering bijwonen of volgen

U bent van harte welkom op de publieke tribune. De raads- en commissievergaderingen worden live uitgezonden en zijn later ook terug te kijken. Zijn er geen zitplaatsen meer? Dan kunt u de vergadering volgen via schermen in de kamer naast de raadzaal.

Uw mening geven

U kunt bij vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Dit heet ook wel inspreken.

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit een delegatie van de raad, griffie en gemeentesecretaris. Wekelijks buigt de agendacommissie zich over de ingekomen collegebrieven en raadsvoorstellen die zijn binnengekomen van het College van Burgemeester en Wethouders. Zij bepalen of de stukken ter bespreking worden geagendeerd op de agenda's voor de raadscommissies. Zowel fracties en college kunnen agenderingsverzoeken aandragen.

Presidium

Welke onderwerpen er in de raadsvergaderingen aan bod komen en wanneer dat gebeurt, wordt besloten in het Presidium. Dat is een overleg tussen de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad, de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris.

Besluiten

Wilt u de besluiten teruglezen die de gemeenteraad in hun vergaderingen heeft genomen? Deze besluiten worden binnen enkele dagen teruggehangen aan de betreffende vergaderingen op het RaadsinformatieSysteem (RIS).