Inwoners in gesprek met raadsleden

Foto van eerste bijeenkomt op 23-11-22 Inwoners in gesprek met raadsleden

Nieuwe vorm van ontmoeting inwoners en raadsleden

De gemeenteraad van Groningen begint vanaf 23 november met een nieuwe vorm van ontmoeting tussen inwoners en raadsleden. Tijdens de wekelijkse Politieke Woensdag in het stadhuis wordt er standaard een half uur (20.30-21.00 uur) vrijgehouden voor het gesprek tussen inwoners en raadsleden.

Dit half uur is een soort informeel open ‘spreekhalfuur’. Plaats van ontmoeting is de Anda Kerkhovenzaal op de begane grond van het stadhuis. Op dat moment zijn er dan expres geen vergaderingen gepland. Inwoners kunnen over alles in gesprek met raadsleden. Dus ook over onderwerpen en thema’s die niet op de agenda van die Politieke Woensdag staan.

Centraal staat de informele ontmoeting tussen inwoners en raadsleden. En natuurlijk is er koffie. Belangstellenden kunnen zo binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Aanmelden alleen nodig voor presentaties
Tussen 20.30 en 21.00 uur is er voor inwoners en organisatie ook de gelegenheid ideeën en plannen aan raadsleden te presenteren. Daarvoor zijn audiovisuele middelen beschikbaar en een ‘zeepkist’/statafel aanwezig. Inwoners en organisaties die een presentatie van maximaal 7,5 minuut willen houden, kunnen zich uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 12.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie (griffie@groningen.nl of 050 367 7702).