Inwoners in gesprek met raadsleden

Foto van eerste bijeenkomt op 23-11-22 Inwoners in gesprek met raadsleden

Nieuwe vorm van ontmoeting inwoners en raadsleden

Inwoners van de gemeente kunnen op woensdagavond met raadsleden in gesprek. Tijdens de wekelijkse Politieke Woensdag in het stadhuis wordt er altijd een half uur (20.30-21.00 uur) vrijgehouden voor de ontmoeting tussen inwoners en raadsleden.

Dit half uur 'Inwoners in gesprek met raadsleden' is een soort informeel open ‘spreekhalfuur’. Plaats van ontmoeting is de Anda Kerkhovenzaal op de begane grond van het stadhuis. Op dat moment zijn er dan expres geen vergaderingen gepland. Inwoners kunnen over alles in gesprek met raadsleden. Dus ook over onderwerpen en thema’s die niet op de agenda van die Politieke Woensdag staan.

Centraal staat de informele ontmoeting tussen inwoners en raadsleden. En natuurlijk is er koffie. Belangstellenden kunnen zo binnenlopen. Aanmelden is niet nodig. Alleen tijdens een Politieke Woensdag waarop er een raadsvergadering is - 1 keer in de 4 weken - is er geen spreekhalfuur. Hou daarom de agenda van de raad in de gaten voor de data van 'Inwoners in gesprek met raadsleden'.

Aanmelden alleen nodig voor presentaties

Tijdens het spreekhalfuur is er voor inwoners en organisaties ook de gelegenheid ideeën en plannen aan raadsleden te presenteren. Daarvoor zijn audiovisuele middelen beschikbaar. Inwoners en organisaties die een presentatie van maximaal 7,5 minuut willen houden, kunnen zich uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 12.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie (griffie@groningen.nl of 050 367 7702).