Onderwijsaanbod gemeenteraad

Foto leerlingen raadslid

Onderwijsaanbod gemeenteraad

Een eerste kennismaking met de gemeentepolitiek kan best spannend zijn. De gemeenteraad van Groningen helpt hier graag bij. Op het stadhuis – maar ook op school - kunnen leerlingen en studenten kennis maken met hoe beslissingen worden genomen in de gemeente.

De gemeenteraad biedt verschillende programma’s aan om kennis te maken met de gemeentepolitiek. Er zijn burgerschapslessen voor het basisonderwijs – ook speciaal onderwijs -, voortgezet onderwijs en MBO. Ook voor HBO en universiteit zijn er verschillende vormen mogelijk.

Basisonderwijs
Voor groep 7 en 8 van de basisschool is er het spel Democracity. Leerlingen maken in 2 uur tijd spelenderwijs kennis met de gemeentepolitiek in de raadzaal van het stadhuis. Zij nemen plaats in de zetels van de echte raadsleden en bouwen onder begeleiding van een gemeenteraadslid op democratische wijze hun eigen fictieve stad Democracity.

De leerlingen gaan vooral zelf aan de slag. Verdeeld in fracties maken leerlingen hun eigen politieke partij en hun partijprogramma. Vervolgens gaan de leerlingen met hun eigen plannen met elkaar in debat: welke voorzieningen moeten er in Democracity komen? Dat doen ze net als echte raadsleden door te spreken via de voorzitter en in de microfoons. Na afloop van het spel is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het aanwezige raadslid. Democracity maakt duidelijk dat het in een democratie belangrijk is om met elkaar te overleggen en elkaar te overtuigen om een meerderheid te krijgen.

Democracity is ook voor het speciaal onderwijs.

Meer informatie over Democracity

Of griffie@groningen.nl of bellen: 050 367 7702

Aanmelden voor Democracity
Democracity is een spel dat is ontwikkeld door ProDemos – het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Aanmelden voor Democracity in het stadhuis van Groningen gaat via het reserveringssysteem van ProDemos


Voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) en MBO

Voor het voorgezet onderwijs zijn er verschillende vormen van burgerschapsles mogelijk.

Klassenbezoek - met ProDemos
Tijdens het Klassenbezoek kruipen leerlingen/studenten in de huid van raadsleden en houden een raadsvergadering over een plan voor een popfestival. De leerlingen richten hun eigen politieke partij op en debatteren met een raadslid als voorzitter over een voorstel van 1 of meer wethouders die door leerlingen worden gespeeld. Een medewerker van ProDemos – het Huis voor Democratie en Rechtsstaat – begeleidt het Klassenbezoek dat 2 uur duurt. Onderdeel van het programma is een gesprek met het aanwezige raadslid. Leerlingen leren hoe ze een standpunt kunnen bepalen en hoe politieke besluitvorming werkt. Ook leren ze meer over de rollen van raadsleden, wethouders en de burgemeester. Minimale groepsgrootte: 12 leerlingen.

Meer informatie over Klassenbezoek of via griffie@groningen.nl of bellen: 050 367 7702.

Aanmelden voor Klassenbezoek
Aanmelden voor Klassenbezoek in het stadhuis van Groningen gaat via het reserveringssysteem van ProDemos


Rondleiding stadhuis met gesprek met een raadslid
Scholen kunnen ook kiezen voor een rondleiding door het stadhuis in gezelschap van een raadslid en een medewerker van de raadsgriffie. Het raadslid laat verschillende ruimtes in het stadhuis zien en vertelt wie er in het stadhuis werken en wat ze doen (raadsleden, wethouders, burgemeester) en hoe de (Groninger) gemeentepolitiek werkt. Onderdeel van de rondleiding is een gesprek in de raadzaal tussen de leerlingen en het raadslid. Dat kan overal over gaan: bijvoorbeeld over de onderwerpen die leerlingen bezighouden en wat een raadslid voor hen kan doen en hoe jongeren invloed kunnen uitoefenen op wat er in hun omgeving gebeurt.

Raadslid op school
Scholen kunnen ook een raadslid op school op bezoek krijgen. De regie bij de les daar ligt dan bij de docent. Die kan de aanwezigheid van een raadslid naar eigen inzicht inpassen in de les.

Lessen ‘op maat’
Los van het hierboven beschreven onderwijsaanbod werken we graag mee aan andere vormen van burgerschapsonderwijs die raken aan de gemeentepolitiek. Dat kunnen bijvoorbeeld debatten zijn die door scholen zijn georganiseerd of bezoeken rond een bepaald politiek/bestuurlijk thema. Opleidingen op het MBO, HBO of universiteit maken hier al gebruik van.

Voor meer informatie en aanmelden voor een van deze programma's (rondleiding stadhuis, raadslid op school of lessen op maat) kan contact opgenomen worden met de griffie van de gemeenteraad: griffie@groningen.nl of bellen: 050 367 7702.