Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Revitalisering Stadhuis Technisch Ontwerp (372959-2019) 7 documenten

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2019 (384068-2019) 2 documenten

Visie openbare laadinfrastructuur Groningen 2025 (383967-2019) 3 documenten

Toedeling middelen Nationaal Programma Groningen (373946-2019) 3 documenten

Verzamelbesluit herindeling 2 (373847-2019) 5 documenten

Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde (373743-2019) 2 documenten

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2020 en voorbereidingskrediet 2021 (373434-2019) 2 documenten

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020 (363683-2019) 3 documenten

Vaststelling Financiële verordening gemeente Groningen 2019 (363808-2019) 3 documenten

Nota lokale media-instelling 2020-2030 (363756-2019) 3 documenten

Nacalculaties verkeer en vervoer projecten 2019 (363718-2019) 2 documenten

Nacalculatie renovatie Papiermolen 2019 (363611-2019) 2 documenten

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (363589-2019) 2 documenten

Herinrichting Vestdijklaan (363503-2019) 2 documenten

Kredietaanvraag sloopkosten Alo-locatie (364299-2019) 2 documenten

Verordening maatschappelijke ondersteuning Groningen 2020 (362256-2019) 3 documenten

Nieuwe Economische Agenda 2020-2022, Your business Your future (360375-2019) 2 documenten

Co-investeringsfonds Sport kredieten 2020 (353112-2019) 2 documenten

Subsidiebudget (co)investeringsfonds sportinfrastructuur 2020 (353084-2019) 1 document

Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Baasis (353075-2019) 2 documenten