Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Verzamelvoorstel vertegenwoordiging verbonden partijen (36293-2019) 2 documenten

Voorstel benoeming twee raadsleden in het audit committee (34043-2019) 1 document

Verordening vertrouwenscommissie en vaststellen profiel burgemeester (33820-2019) 8 documenten

Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen (33508-2019) 3 documenten

Actualisatie bouw- en grondexploitatie Grote Markt oostzijde Groninger Forum (33641-2019) 1 document

Bestemmingsplan buitengebied Haren (33486-2019) 11 documenten

Herziene grondexploitatie en splitsing Stationsgebied te Haren (33453-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie Nesciopark te Haren (33450-2019) 1 document

Financiering uitbreiding fase 4 Meeroeversschool (33316-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie 2018 Europapark (33439-2019) 1 document

Slotcalculaties grondexploitatie & nacalculatie ruimtelijke investering 2018 (33399-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie De Velden 2018 (33393-2019) 1 document

Herziene exploitatiebegroting Uitvaartcentrum Crematorium Hoendiep 2018 (33388-2019) 2 documenten

Herziene grondexploitaties Werklocaties 2018 (Westpoort, Zernike, Eemspoort en Roodehaan) (33383-2019) 1 document

Herziene integrale grondexploitatie Oosterhamrikzone 2018 (33368-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie Reitdiepzone 2018 (33358-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 en 4 2018 (33354-2019) 1 document

Herziene grondexploitatie CiBoGa 2018 (33347-2019) 1 document

Decembercirculaire gemeentefonds 2018 (33309-2019) 1 document

Onroerende zaakbelastingen 2019 4 documenten