Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Invulling taakstelling WIJ Groningen (85078-2019) - aangepast voorstel 1 document

Subsidieverordening groep 1588 versterkingsopgave Groningen (84264-2019) 5 documenten

Aanvullende kredieten jaarrekening 2018 (84116-2019) 1 document

Plan van Scholen 2020-2023 (84374-2019) 1 document

Vaststelling Huisvestingsverordening (81783-2019) 4 documenten

Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019 (77966-2019) 2 documenten

Vervolg definitief investeringsvoorstel Warmtenet Noordwest (75871-2019) 7 documenten

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z) (75834-2019) 4 documenten

Bijdrage aan provincie voor roeivriendelijke damwanden (75695-2019) 1 document

Verduurzaming openbare verlichting (75682-2019) 1 document

Vaststellling uitwerkingsplannen Groenewei en De Zeilen fase 1 (75621-2019) 7 documenten

Vaststellen DO Fietspad Noordelijke Ringweg (67339-2019) 5 documenten

Actualiseren parkeerregelgeving en -beleid (61686-2019) 3 documenten

Invulling taakstelling WIJ (67815-2019) 1 document

Gresco Jaarplan 2019-2020 (67889-2019) 3 documenten

Verklaring vangnetuitkering BUIG 2018 (67865-2019) 2 documenten

Reitdiepzone kredietaanvraag MER en coordinatiebesluit (67857-2019) 3 documenten

Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen en evaluatie (67756-2019) 3 documenten

Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2020 en Jaarrekening 2018 - zienswijze (67739-2019) 4 documenten

Logiesbelasting (67592-2019) 2 documenten

Opheffen geheimhouding 2019 (49632-2019) 5 documenten

Financiële jaarstukken Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) 6 documenten

Benoeming kwartiermaker Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) 1 document