Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Strategie en aanpak voor stap naar aardgasvrije wijken en dorpen (151970-2019) 7 documenten

Voorbereidingsbesluit Stadhouderslaan 1 (133494-2019) 2 documenten

Voorbereidingskrediet Dudok aan het diep (153093-2019) 1 document

Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) Groningen (152825-2019) 2 documenten

Beleidskader Zonneparken fase 1 (151991-2019) 3 documenten

Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022 (148335-2019) 2 documenten

Herhuisvesting obs Brinkschool en Peter Petersenschool Haren (150724-2019) 5 documenten

Aanvraag voorbereidingskrediet fietsenstalling Grote Markt (150255-2019) 1 document

Parkeermaatregelen Oosterpark Bloemenbuurt Noord en de Velden (150243-2019) 4 documenten

Parkeermaatregelen Selwerd Zuid vaststellen definitief parkeerplan (150225-2019) 5 documenten

Vaststellen Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein en Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 te Haren (149734-2019) 12 documenten

Benoeming leden Raad van Toezicht stichting OPOS (136135-2019) 1 document

Verordening leerlingenvervoer gemeente groningen 2019 (136169-2019) 2 documenten