Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Vaststelling Uitvoeringsprogramma Hubs 2 documenten

Ontwerpbegroting 2024 6 documenten

Herziening grondexploitatie Meerstad 1-1-2023 1 document

Resultaten herzieningengrondexploitaties 2023 4 documenten

Belastingtarieven 2024 14 documenten

Herziening grondexploitatie Suikerzijde per 1-1-2023 1 document

Concept-Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen 2023 3 documenten

Herijking kader (co)investeringsfonds sportaccommodaties 4 documenten

Vaststellen warmteplan De Suikerzijde Groningen 2 documenten

Herziening grondexploitaties Stadshavens per 1-1-2023 1 document

Facetbeheersverordening geitenhouderijen 2023 14 documenten

Benoeming nieuw lid begeleidingscommissie aardbevingsdossier. 1 document

Benoemingen agendacommissie en audit committee 1 document

Beheersverordening Parkeren Groningen 2023 3 documenten

Aanvullend krediet Suikerzijderoute 1 document

Nota Mensen maken Groningen een ode aan vrijwillige inzet 3 documenten

Nota aanpak eenzaamheid in Groningen 3 documenten

Groninger Monumentenfonds 1 document

Wijzigen categorie verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Reitdiephaven Festivallocatie 5 documenten

Actualisatie fietsbewegwijzering gemeente Groningen 1 document