Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Vaststelling bestemmingsplan Woonschepenhaven 4 documenten

Voorkeursscenario Travertijnstraat 3 documenten

Vaststelling bodemenergieplan Stadshavens Eemskanaalzone, herziene versie 2023 2 documenten

Aanvullend krediet vervanging armaturen veld 1 sportpark Esserberg 1 document

Voorkeurslocatie vervanging Paddepoelsterbrug 6 documenten

Aanpassing Categorieenlijst verklaring van geen bedenkingen t.b.v. kavel 7, Zernike 3 documenten

Gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid 4 documenten

Kredietaanvraag vervanging parkeerautomaten 1 document

Normenkader 2023 2 documenten

Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2023 4 documenten

Tijdelijke huisvesting scholenplan 1 document

Toekomstvisie evenementen 3 documenten

Geluidsanering gevels Hoendiepskade 2 tm 32 1 document

Evaluatie Opkoopbescherming en wijziging Huisvestingsverordening 2022 4 documenten

Voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2024-2027 7 documenten

Meicirculaire 2023 1 document

Betaald parkeren Klein Martijn 1 4 documenten