Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Correctie Verordening precariobelasting 2024 2 documenten

Wijkvernieuwing De Hoogte - herinrichting Johan de Wittstraat 2 documenten

Voorstellen (Co)investeringsfonds 2024 2 documenten

Vaststelling Uitvoeringsprogramma Hubs 2 documenten

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2023 4 documenten

Benoeming Audit Committee (nov 23) 1 document

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Noordelijk Belastingkantoor 1 document

Plan Schuldhulpverlening gemeente Groningen 2024-2028 3 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Middenweg 15-17-19 4 documenten

Bindend adviesrecht en verplichte participatie 3 documenten

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 (nov 23) 2 documenten

Rekenkameronderzoek naar inkoop jeugdhulp/RIGG 2 documenten

Oprichten Gemeentelijk Energiebedrijf Holding B.V. 2 documenten

Verordening afvoer hemelwater en grondwater 2 documenten

Kredietaanvraag aanpassing wettelijke ventilatienorm gymzalen 1 document

Uitvoeringskrediet voor het verkeersveiliger maken Vestdijklaan 1 document

Nota lokale publieke media-instelling gemeente Groningen 2024-2028 3 documenten

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2024 2 documenten

Centrumregeling Veilig Thuis Groningen 4 documenten

Aanvullend Uitvoeringskrediet verplaatsing 't Pannekoekschip 1 document

Wijziging van de Verordening doelgroepen woningbouw Groningen 2020 3 documenten

Voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 Haren 2023 2 documenten

Actualisatie Fonds Energietransitie Q4 2023 6 documenten

Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2024 1 document

Uitvoering Noodpakket Energiekosten 3.3 mkb 2 documenten

Aanpassing kader meerjarige projecten 2 documenten

Lokaal Plan van Aanpak 2024 versterkingsopgave gemeente Groningen 2 documenten

Benoeming Ombudsman gemeente Groningen 1 document

Floresplein Kloppend Hart 3 documenten

Financiële Verordening gemeente Groningen 2023 3 documenten