Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Bezwaarschrift tegen besluit Wet voorkeursrecht gemeenten Paterswoldseweg 43 1 document

Vaststelling grondexploitatie Westpoort fase 2 en uitvoeringskrediet 1 document

Kermisexploitanten Woonschepenhaven 1 document

Aanpassing verordening jeugd aan Basis jeugdhulp en pgb 5 documenten

Statuten nieuwe bestuurlijke stichting Marenland en Noordkwartier 4 documenten

Afronding Gelijk Speelveld voormalige gemeenten Haren en Ten Boer 1 document

Financiële stukken Meerschap Paterswolde 2023 concept zienswijze 3 documenten

Financiële stukken Publieke Gezondheid en Zorg 2023 (wensen & bedenkingen) 3 documenten

Financiële stukken VRG 2023 9 documenten

Kredietaanvraag herontwikkeling locatie St. Jansstraat en herhuisvesting VRIJDAG 2 documenten

Motie ondersteuning dierenartskosten voor minima 2 documenten

Centrumregeling Veilig Thuis Groningen (VTG) verdeelsleutel en indexering DUVO middelen 6 documenten