Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Economische Agenda 2023-2026 - Met energie naar de toekomst voor een groene en eerlijke economie 2 documenten

Stand van zaken en continuering 2023 herstelagenda Groningen Vooruit 2 documenten

Vaststelling MER Gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord 8 documenten

Vaststellen Gebiedsvisie en reactienota Helpman-Noord en wijziging bestemming bij Finse school 3 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Tracé Ring Zuid 5 documenten

Donatie van 1 euro per inwoner voor Turkije en Syrie aan Giro555 2 documenten

Nota Sociale Basis fase 2 5 documenten

Voortgang uitbreiding venstertijdengebied 5 documenten

Strategische Agenda Stationsgebied 5 documenten

Eenmalige bijdrage aan het RHC Groninger Archieven 2 documenten

Adviescommissie voor de Sport (her)benoemen leden 2 documenten

Vaststelling Controleverordening 2023 2 documenten

Lange Termijn Agenda 2023-2026 4 documenten

Subsidieregeling energieneutraal Ten Post 2 documenten

Update krediet Groningen Spoorzone HOV Maatregelenpakket 1 document

Aanvullend krediet herinrichting Nieuwe Boteringestraat 1 document

Financiële afwikkeling herinrichting Kermis Exploitantenterrein Helper Westsingel (KET-HWS) en realisatie woon-werkkavels Bornholmstraat 1 document