Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 1999

download

Exporteren naar

PDF Excel

Vragen D66 over plan van aanpak ICT en arbeidsmarkt (met antwoord) 1 document

Vragen D66 over toekomst Scheepvaartmuseum (met antwoord) 1 document

Vragen GPV over verkeerssituatie Paddepoel en Selwerd (met antwoord) 1 document

Vragen GroenLinks over 'zuivere koffie' voor EZ (met antwoord) 1 document

Vragen meerdere raadsfracties over het jaar van de vrijwilliger (met antwoord) 1 document

Vragen PvdA over initiatief aangepaste woningen met ADL-post op CiBoGa-terrein (met antwoord) 1 document

Vragen PvdA over parkeercapaciteit bij sportvelden Kardinge (met antwoord) 1 document

Vragen SP over (on-)veiligheid op basisscholen (met antwoord) 1 document

Vragen SP over 3e fase Herinrichting Noorderplantsoen (met antwoord) 1 document

Vragen SP over betalingsregeling OZB (met antwoord) 1 document

Vragen SP over bezoekdwang banenbeurs (met antwoord) 1 document

Vragen SP over categorale bijzondere bijstand (met antwoord) 1 document

Vragen SP over doorstroming WIW-ers (met antwoord) 1 document

Vragen SP over extra kosten ouders van tweede-fase leerlingen (met antwoord) 1 document

Vragen SP over het beleid plaatsen GSM-masten (met antwoord) 1 document

Vragen SP over het opleggen maatregelen in het kader van de ABW (met antwoord) 1 document

Vragen SP over invoering functieloon voor WIW-ers (met antwoord) 1 document

Vragen SP over motivatie op besluiten op bezwaarschriften ABW (met antwoord) 1 document

Vragen SP over praktijk wijkvernieuwing (met antwoord) 1 document

Vragen SP over reactie op legionella-besmetting (met antwoord) 1 document

Vragen SP over schaarse woningen (met antwoord) 1 document

Vragen SP over sloop van complexen met aanzienlijke cultuurhistorische waarde (met antwoord) 1 document

Vragen SP over vakantiegeld WIW-ers (met antwoord) 1 document

Vragen SP over verplicht werken in de oudejaarsnacht door stadswachten (met antwoord) 1 document

Vragen SP over werkwijze sociaal rechercheurs (met antwoord) 1 document

Vragen VVD over inkoopbeleid (met antwoord) 1 document