Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2017

download

Exporteren naar

PDF Excel

aanbesteding brandstoffen 2 documenten

Aardbevingsbestendig bouwen 2 documenten

acuut woningzoekenden 2 documenten

Afschaffen loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking 2 documenten

asbestverwijdering 2 documenten

Bed Bad Brood 2 documenten

bouwplan Akerkstraat 20 2 documenten

Busverkeer omgeving Damsterdiep Oostersingel 2 documenten

Datacentrum Bytesnet BV 2 documenten

De welstandstoets en het reclamebeleid in Groningen 3 documenten

Eenzaamheid onder ouderen 2 documenten

Energieopwekking met geluidsschermen langs spoor- en snelwegen 2 documenten

faunapassages 2 documenten

Fietsersoversteek de Eikenlaan 1 document

Fijnstofuitstoot van Scooters 2 documenten

gasloze nieuwbouw 2 documenten

Geothermie 1 document

hondenbelasting 2 documenten

inkomensondersteuning en schuldhulpverlening in de Wij teams 3 documenten

Inzet_Participatiebudget_2017 1 document

kansenongelijkheid onderwijs 2 documenten

kwaliteit schoonmaak en arbeidsomstandigheden schoonmakers O2G2 2 documenten

Leegstand Groningse vijvers 2 documenten

meer duidelijkheid uitkomsten versterkingsonderzoek Lefier 2 documenten

Mogelijke proef in Groningen bezorgrobots in de openbare ruimte 2 documenten

Mollema Fietspad 2 documenten

Nieuwe regering, nieuwe kansen (bereikbaarheid) 2 documenten

Omgevingsvergunning Hoekstraat 54 2 documenten

onderwijs Meerstad 2 documenten

Ontwikkelingen Hoogkerk en omliggende wijken 2 documenten

opvang vogels en wilde dieren 2 documenten

Parkeerplaatsterrassen 3 documenten

Polmanstraat 2 documenten

prijsvergelijking infills kunstgrasvelden. 2 documenten

raamprostitutie groningen 2 documenten

Renovatie suikerbuurt 2 documenten

Rijkswaterstaatonderzoek tunnel Zuidelijke Ringweg 2 documenten

situatie Damsterplein 2 documenten

situatie rondom Primark 2 documenten

Slecht ontwikkeld burgerschap Nederlandse jongeren 2 documenten

Statiegeld 2 documenten

tabaksindustrie 2 documenten

Tekort aan bedden nachtopvang 2 documenten

uitspraak CRvB participatiewet 2 documenten

vakantiebank 2 documenten

veiligheid nieuwe ring Zuid 5 documenten

verboden hoge bemiddelingskosten 2 documenten

Vergoeding trainees 2 documenten

Versterken toezicht functie raad Sociaal Domein 2 documenten

vervuilende projecten 2 documenten

Verwerking persoonsgegevens via afvalpassen 2 documenten

vissensterfte Oosterpark 2 documenten

vissterfte hora siccemasingel 2 documenten

voortbestaan kindertelefoon 2 documenten

Vrouwenopvang 2 documenten

WarmteStad 2 documenten

Woonoverlast door direct-sales bedrijven 2 documenten

Zienswijze ontwerpbegroting 2018 Noordelijk belasting kantoor 1 document