Schriftelijke vragen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2003

download

Exporteren naar

PDF Excel

Vragen CDA over citybusjes (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over de voorzieningen Kardingerplas (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over gaslek Brailleweg (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over milieuvergunning overslagbedrijven Ritsema en MCS (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over openbare parkeerplaats Stadspark (met antwoord college) 1 document

Vragen CDA over veiligheid wielerbaan Sportpark Corpus den Hoorn (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie over de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie over de omslag gids theater & muziek 2003/2004 (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie over handhaving en controle (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie over Marketing Groningen en het Groninger Congresbureau (met antwoord college) 1 document

Vragen ChristenUnie over Starters op de woningmarkt (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over belastingheffing studentenhuizen (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over Bezoekerscentrum Natuur en Milieu (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over bodemverontreiniging Kruitlaan (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over digitale trapveldjes en andere maatschappelijke toepassingen ICT (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over het voorzitterschap NNO (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over Junior Martir (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over Musicals in Martiniplaza (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over recycling incontinentiemateriaal (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over slechte toegankelijkheid filmtheater Images (met antwoord college) 1 document

Vragen D66 over toekomst Simplon (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over asbestvondst in Vinkhuizen (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over de beleidsbrief CiBoGa (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over de elektriciteitsleverancier gemeente Groningen (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over de Hunzezone (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over de verbouwing Haddingestraat (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over deltaspeeltuin Helpman-Oost (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over fietsvoorzieningen Duinkerkenstraat (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over het faillissement van Giska (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over het straatparkeren CiBoGa (met antwoord college) 1 document

Vragen Groenlinks over het verdwijnen van de treintaxi (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over incidenten sociale dienst (met antwoord college) 1 document

Vragen GroenLinks over reclamemast Europapark (vragenuur) 1 document

Vragen PvdA en Stadspartij over controle op de geluidsgrens van 85dB (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over café muziek (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over convenant behoud ID-banen in alle onderwijssectoren (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over de Cultuurnota (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over de huisartsenproblematiek (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over effecten bezuinigingen Reclassering (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over fusie Astrea/Potetos (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over ICT-sector en werkgelegenheid (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over nieuwbouw Vensterschool Koorenspoor (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over particulier opdrachtgeverschap in De Linie (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over sloop Glaudé-locatie (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over voortgang wijkvernieuwing Grunobuurt (met antwoord college) 1 document

Vragen PvdA over voorverkoop Oosterpoort en Stadsschouwburg (met antwoord college) 1 document

Vragen SP en VVD over meerdaagse sluiting gemeentelijke diensten (met antwoord college) 1 document

Vragen SP inzake bomenkap Peizerweg (vragenuur) 1 document

Vragen SP inzake uitvoering regeling voor mensen die langdurig zijn aangewezen op een minimuminkomen (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over asbest in Vinkhuizen (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over avonden Cliëntenraad SoZaWe (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over betrokkenheid huurders bij de uitwerking van het Lokaal Akkoord (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over bouwplannen Koningslaagte (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over controle gas- en elektraleidingen in Groningse huizen (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over de supermarkt in Euroborg (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over de verkoop Oosterpoortpanden Nijestee (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over foutief verstuurde aanmaningen (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over het functioneren van buurtagenten (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over juridische missers RO/EZ (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over koopkrachtreparatie (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over militaire transporten (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over onderbenutting bijzondere bijstand (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over onderzoek externe bureaus (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over openingstijden sociale dienst (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over panden Folkingestraat (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over parkeerproblemen in de wijk Paddepoel (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over parkeerproblemen rond CiBoGa (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over referendum Grote Marktplannen (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over Regionale Inlichtingendienst (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over subsidieverzoek Sportservice (vragenuur) 1 document

Vragen SP over uitbetaling vakantiegeld sociale dienst (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over uitstroom gesubsidieerde arbeid (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over volkshuisvesting (met antwoord college) 1 document

Vragen SP over voorbereidingen aanpak Grote Markt (met antwoord college) 1 document

Vragen SP, GroenLinks en D66 over ombouwactie ID-banen (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over adviesopdracht culturele invulling Oostzijde Grote Markt (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over betrekken gemeenteraad en bewoners bij het onafhankelijk onderzoek Glaudé (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over bouwvergunning Oude Kijk in 't Jatstraat (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over communicatie geluidmetingen Rodeweg (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over dagbestedingsproject het Twaalfde Huis (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over de Tripperpas (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over de woonschepenhaven (vragenuur) 1 document

Vragen Stadspartij over drinkwaterfonteinen Noorderplantsoen (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over het Stadsbalkon (aanvullende beantwoording college) 1 document

Vragen Stadspartij over het Stadsbalkon (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over ongeregeldheden rond FC Groningen-PSV 1 document

Vragen Stadspartij over opdrachtverlening bij de dienst RO/EZ (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over restauratie woningen Bernoulliplein (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over rook- en stookverbod binnen de gemeente (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij over sloop panden Glaudé-locatie (met antwoord college) 1 document

Vragen Stadspartij, GroenLinks, CDA en Sp over asbest speelterrein Vinkhuizen (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD en ChristenUnie over problemen Vensterschool Hoogkerk en sportvoorzieningen (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD inzake AZC Van Houtenlaan (vragenuur) 1 document

Vragen VVD inzake bewegwijzering bij parkeergarages (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over aanbesteding vrij deel integratiebudget (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over asbest in de wijk Gravenburg (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over discussie openingstijden horeca (vragenuur) 1 document

Vragen VVD over heffing precario voor kraanwagens (vragenuur) 1 document

Vragen VVD over het herstel fietspad Winschoterweg (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over inzetten gelden voor cultuur (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over kadernotitie 'werken en wonen' (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over kinderopvang Gravenburg (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over koopzondagen (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over ontvangst nieuwkomers (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over openbaar gebied Monnikhof (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over openstelling zwembad Papiermolen (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over parkeerbeleid binnenstad (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over reclame een bouwconstructie Graansilo Griffeweg (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over reclame-uiting aan de graansilo Griffeweg (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over reclame-uitingen 1 document

Vragen VVD over stagnerende woningbouw Groningen in 2003 (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over Varia Ski i.v.m. komst Euroborg (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over veilige skateboardplaatsen in de binnenstad (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over verkeersproblemen Winschoterdiep (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over wachttijden huurwoningen (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD over warenmarkt Noorderstation en overlast rond het Noorderstation (met antwoord college) 1 document

Vragen VVD, Stadspartij en PvdA over de financiële problemen bij de Giska (met antwoord college) 1 document